Wstecz

Dalej

→ ARCHIWUM

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału

w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci
“Twoja ulubiona opowieść biblijna”
.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

Zwycięzcy konkursu otrzymają tablety, a ich prace zostaną opublikowane w wyjątkowym kalendarzu na rok 2016. Dochód ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany na realizację prorodzinnych inicjatyw społecznych. Aby wziąć udział w artystycznych zmaganiach, należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą ulubioną scenę ze Starego lub Nowego Testamentu.

Prace konkursowe - wykonane dowolną techniką - na arkuszu papieru w formacie A-4, w orientacji poziomej, należy przesyłać do 20 lipca 2015 r. pod adresem Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod wskazanym adresem. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy i oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

W tym roku patronat honorowy nad konkursem objął Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze i Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej - Królowej Polski oraz Bp prof. Dr hab. Antonii Długosz.Partnerami akcji są: Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie i Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin; Katolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej i Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skarżyckiej w Zawierciu, Sanktuarium Matki Bożej Szczyrkowskiej w Szczyrku. Sponsorami akcji są: Aluron Sp. z o.o. , Ewerro Sp. z o.o., P.P.H.U. BUDOMIX- Czesław Iłyszyn, Gmina Szczyrk oraz Gmina Zawiercie. Organizator przy realizacji konkursu współpracuje również ze Stowarzyszeniem Zbója Szczyrka. Patronat medialny nad konkursem objęli: Tygodnik Katolicki "Niedziela", Radio eM oraz Katolickie Radio FIAT.

Zachęcamy również do wzięcia udziału w konkursie, który organizujemy na fanpage'u naszego Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Lokalnego. Szczegóły oraz regulamin konkursu organizowanego na Facebook'u znajdują się w załączniku. Więcej informacji o konkursie (w tym regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe) dostępnych jest na stronie internetowej www.crl.org.pl lub u osoby koordynującej: Joanna Janik-Jaworska, tel. 533 421 953, e-mail: janik@crl.org.pl.

Informacja o konkursie

Regulamin konkursu i dokumenty zgłoszeniowe

Regulamin konkursu na fanpage'u

Uprzejmie informujemy, że 5 czerwca br. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na warsztaty

“Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i naliczanie kapitału początkowego”.

Prowadzący: Renata Jakubowska – kierownik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych.

Termin: 18.06.2015 r., godzina 15.00.

Miejsce realizacji: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin, sala 208.

Warsztaty są bezpłatne.

Chętnych prosimy o zapisanie się tutaj – poprzez ISOS.

Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

zaprasza dyrektorów i nauczycieli przedszkoli województwa wielkopolskiego na szkolenie w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

“Planowanie i organizacja zajęć ruchowych w przedszkolu” (G/21).

Terminy zajęć: szkolenie odbywa się w grupach od 30 maja do 14 czerwca 2014 r.

Zajęcia grupy 4. odbywają się w Koninie (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14); data zajęć tej grupy – 30 maja 2015 r., rozpoczęcie o godz. 9:00.

Liczba godzin: 7.

Zobacz szczegóły

Informacje na stronie ODN w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza na szkolenie

“Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych”

organizowane w ramach Grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Zajęcia rozpocznie inspirujący wykład na temat “Nowych technologii w dydaktyce - możliwości, bariery i zagrożenia”. Po części wykładowej odbędą się zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT, m.in.: cyfrowego laboratorium do fizyki, biologii i chemii – LabDisc z oprogramowaniem GlobiLab firmy Globisens oraz wyróżnionego złotym medalem na XIX Targach Edukacyjnych w Poznaniu oprogramowania edukacyjnego umożliwiającego przenoszenie za pomocą specjalnego pióra notatek (pisma ręcznego) nauczycieli i uczniów do aplikacji elektronicznych - e-Lekcja i e-Sprawdzian firmy OPPE sp. z o.o.

W szkoleniu mogą uczestniczyć dyrektorzy oraz nauczyciele szkół i placówek województwa wielkopolskiego.

Termin szkolenia:
 • grupy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: 20.06.2015 r.
 • grupy przedmiotów humanistycznych: 21.06.2015 r.

Zobacz szczegółowe informacje

Informacje na stronie ODN w Poznaniu

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza na inaugurację nowego projektu

“‹Jasnowłosa prowincja› deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy”,

która odbędzie się na Konferencji dnia 26.05.2015 r. w godzinach 10:00-16:30 w siedzibie Ośrodka na ulicy Góreckiej 1.

Celem projektu jest przywrócenie pamięci o deportacjach obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy, zapomnianego rozdziału najnowszej historii Polski.

Natychmiast po zakończeniu działań wojennych w październiku 1939 r. Niemcy rozpoczęli wysiedlenia obywateli polskich z zachodnich i północnych ziem II Rzeczypospolitej. Dziesiątki, a potem setki tysięcy osób ogołocono z mienia i wywieziono do Generalnego Gubernatorstwa. Ich domostwa i warsztaty pracy zostały przekazane niemieckim osadnikom. Obywateli polskich, których nie deportowano, sprowadzić chciano do roli taniej siły roboczej. W zamyśle nazistów przeznaczeniem ziem polskich, anektowanych przez państwo niemieckie, była całkowita germanizacja. Stać się miały "jasnowłosą prowincją", wzorcowym krajem rasy germańskiej.

Zagadnienia te są rzadko przypominane są w debacie publicznej. Tymczasem ich podjęcie może wzbogacić nauczanie historii i wesprzeć edukację regionalną. Treści związane z historią niemieckich deportacji obywateli polskich mogą też być wykorzystywane w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie, a nawet innych przedmiotów, jak np. język polski. Mogą też być ważnym uzupełnieniem działania lokalnych instytucji kultury.

Inauguracją projektu jest Konferencja Jasnowłosa prowincja" organizowana wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Instytutem Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski. Na spotkaniu przedstawimy cele akcji oraz narzędzia edukacyjne , jakimi już dysponujemy (między innymi materiały filmowe, zasoby Internetowe, albumy fotograficzne).

Celem spotkania jest również wyłonienie grupy nauczycieli- organizatorów zespołów wolontariuszy, których rolą będzie poszukiwanie dokumentów, fotografii i świadków powiązanych z historią deportacji. Relacje, pamiątki i dokumenty publikowane będą na stronie www.wypedzeni1939.pl.

Więcej wiadomości na temat programu konferencji znajdziecie Państwo na stronie www.odn.poznan.pl .

Serdecznie zapraszamy!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w szkoleniu

“Muzykoterapia w przedszkolu i szkole” K/105.

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego oraz zainteresowani nauczyciele.

Forma: warsztatowa.

Treści szkolenia:
 • muzyka i profilaktyka muzyczna, czyli jak dostroić mózg do odpowiedniej, pożądanej częstotliwości poprzez odpowiednio dobraną muzykę;
 • cele profilaktyki i terapii muzycznej;
 • metody i formy muzykoterapii;
 • formy muzykoterapii;
 • podstawowe warunki organizacji zajęć z muzykoterapii;
 • dobór grupy;
 • czas trwania;
 • pomieszczenie do zajęć z muzykoterapii;
 • wyposażenie w sprzęt i aparaturę;
 • muzyka a uczenie się;
 • muzyka w uczeniu przyspieszonym;
 • zastosowanie muzyki w procesie dydaktycznym;
 • muzykoterapia aktywna - propozycje zajęć;
 • tworzenie scenariusza zajęć MRM.
Liczba godzin: 10.

Cena: 150 PLN.

Kierownik szkolenia: Iwona Hudańska, tel 63 242 23 32.

Prowadząca: instruktor tańca.

Termin szkolenia:
 • 09-06-2015 (14:45-19:30)
 • 16-06-2015 (14:45-19:30)
S ą  j e s z c z e  w o l n e  m i e j s c a !

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie się przez Internetowy System Obsługi Szkoleń ISOS www.cdnkonin.pl lub (tu możesz się zapisać).

Zapraszam
Iwona Hudańska

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w szkoleniu

“Marsz po zdrowie kijkami Nordic Walking” K/123.

Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego, zainteresowani nauczyciele.

Forma: warsztatowa.

Treści szkolenia:
 • aspekty zdrowotne i korzyści wynikające z zastosowania prawidłowej techniki;
 • wiedza dotycząca kijków do Nordic Walking:
  • właściwy dobór prawidłowej długości kija;
  • kije o stałej i regulowanej długości (zalety i wady);
 • przykładowe zestawy ćwiczeń rozgrzewkowych, rozciągających, siłowych, oddechowych i zabaw integracyjnych;
 • ćwiczenia nauczające i doskonalące technikę marszu Nordic Walking;
 • marsz z kijkami techniką Nordic Walking - przykłady do wykorzystania.
Liczba godzin: 6.

Cena: 60 PLN.

Kierownik szkolenia: Iwona Hudańska, tel 63 242 23 32.

Prowadząca: Iwona Gorzelańczyk - wykładowca PWSZ w Koninie i nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 9 w Koninie.

Termin szkolenia zostanie podany w terminie późniejszym.

S ą  j e s z c z e  w o l n e  m i e j s c a !

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie się przez Internetowy System Obsługi Szkoleń ISOS www.cdnkonin.pl lub (tu możesz się zapisać).

Zapraszam
Iwona Hudańska


« Poprzednia          Następna »

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

35264779