Wstecz

Dalej

“Marsz po zdrowie kijkami Nordic Walking”    9.05.2015
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w szkoleniu

“Marsz po zdrowie kijkami Nordic Walking” K/123.

Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego, zainteresowani nauczyciele.

Forma: warsztatowa.

Treści szkolenia:
  • aspekty zdrowotne i korzyści wynikające z zastosowania prawidłowej techniki;
  • wiedza dotycząca kijków do Nordic Walking:
    • właściwy dobór prawidłowej długości kija;
    • kije o stałej i regulowanej długości (zalety i wady);
  • przykładowe zestawy ćwiczeń rozgrzewkowych, rozciągających, siłowych, oddechowych i zabaw integracyjnych;
  • ćwiczenia nauczające i doskonalące technikę marszu Nordic Walking;
  • marsz z kijkami techniką Nordic Walking - przykłady do wykorzystania.
Liczba godzin: 6.

Cena: 60 PLN.

Kierownik szkolenia: Iwona Hudańska, tel 63 242 23 32.

Prowadząca: Iwona Gorzelańczyk - wykładowca PWSZ w Koninie i nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 9 w Koninie.

Termin szkolenia zostanie podany w terminie późniejszym.

S ą  j e s z c z e  w o l n e  m i e j s c a !

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie się przez Internetowy System Obsługi Szkoleń ISOS www.cdnkonin.pl lub (tu możesz się zapisać).

Zapraszam
Iwona Hudańska


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4689