Wstecz

Dalej

→ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
Sieci współpracy i samokształcenia    

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści


Przeprowadzone badania w szkołach dowodzą, że najwięcej wspólnego z wynikami osiąganymi przez uczniów ma kultura pracy i uczenia się. Wyniki badań również wskazują, że oprócz różnych czynników ekonomicznych i organizacyjnych największy wpływ na osiągnięcia i sukcesy edukacyjne uczniów ma przygotowanie nauczycieli do pracy. Mając świadomość potrzeb szkoleniowych naszych odbiorców (dyrektorów, nauczycieli, specjalistów pracujących w szkołach), Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oferuje Państwu nową formułę doskonalenia opartą na kompleksowym systemie wspomagania szkół. Założeniem tego systemu jest kompleksowe wsparcie placówek oświatowych, a zwłaszcza ich rad pedagogicznych, w diagnozie oraz rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów. Służyć temu będą między innymi sieci współpracy i samokształcenia. Jest to nowa forma pracy, otwierająca możliwość kontaktu z innymi nauczycielami, którzy zmagają się z podobnymi wyzwaniami.


Cele sieci:
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami,
 • analiza przykładów dobrych praktyk,
 • poszerzenie kompetencji uczestników,
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkól i nauczycieli uczestniczących w sieci,
 • korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,
 • nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół.
Formy pracy w sieci:
 • diagnoza potrzeb uczestników,
 • spotkania szkoleniowe i konsultacje ze specjalistami,
 • forum dyskusyjne i wymiana doświadczeń na platformie cyfrowej,
 • działania samokształceniowe z wykorzystaniem potencjału platformy i zasobów sieci,
 • współpraca uczestników w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, upowszechnianiu dobrych praktyk i wypracowywaniu nowych rozwiązań.

Zachęcamy Państwa do korzystania z nowego modelu wspomagania rozwoju szkoły poprzez udział nauczycieli w pracach sieci.

Przedsięwzięcie sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów i nauczycieli subregionu konińskiego – to cykliczne działania od kilku lat podejmowane w Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Forma ta szczególnie w okresie pandemii COVID-19 cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem. Spotkania w ramach sieci odbywają się cyklicznie, trwają przez cały rok szkolny, obecnie realizowane są głównie w formie on-line za pośrednictwem platform i narzędzi IT. Zagadnienia i problemy omawiane podczas zajęć w sieci wynikają z bieżących potrzeb uczestników. Dyrektorzy i nauczyciele podczas szkoleń wzbogacają swój warsztat pracy specjalisty o nowe rozwiązania metodyczne i organizacyjne, poszerzają kompetencje w wybranych obszarach. Szkolenia prowadzone są przez wykładowców zewnętrznych, konsultantów i doradców metodycznych. Uczestnicy szkoleń dzielą się z pozostałymi członkami zespołu sieci własnymi, dobrymi i sprawdzonymi praktykami. Podczas spotkań w sieci tworzona jest baza dydaktyczna materiałów wykorzystywana w zdalnym nauczaniu. Umożliwia to wszystkim uczestnikom sieci korzystanie z materiału w odpowiednim dla nich momencie. Wspólna wymiana pomysłów, metod, form, doświadczeń w pracy zdalnej zaowocowała stworzeniem magazynu on-line materiałów dydaktycznych. Materiały te służą nauczycielom, wspierają ich w działaniach dydaktycznych i wychowawczych.

Krąg uczestników sieci poszerza się, co ogromnie cieszy – poprzez większą dostępność dyrektorów i nauczycieli do form on-line, w tym portali społecznościowych. Więcej informacji o sieciach współpracy i samokształcenia na https://cdnkonin.pl w zakładkach “Szkolenia” oraz “Doradztwo”.

Wykaz sieci realizowanych w roku szkolnym 2022/2023: tutaj.Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

98293