Wstecz

Dalej

→ PROJEKTY EDUKACYJNE
Projekt “Szkoła Naszych Marzeń. Jak Nie Być Samotnym w Szkole?”    15.12.2022

Projekt “Szkoła Naszych Marzeń. Jak Nie Być Samotnym w Szkole?”

Projekt realizowany w ramach Programu Edukacja Komponent IV – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszystkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego) II nabór, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2022 r. – 31 grudnia 2023 r.

Wartość projektu: 451 300,12 PLN, w tym:
  • Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 [85%] – 383 605,11 PLN,
  • Budżet Państwa [15%] – 67 695,01 PLN.
Beneficjent: Miasto Konin
Partnerzy:
  • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
  • Konińska Spółdzielnia Socjalna SPEKTRUM
  • Newschool AS w Oslo
Głównym celem projektu jest poprawa jakości dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej oraz we wszelkich formach. Zostanie on osiągnięty między innymi poprzez współpracę i wymianę dobrych praktyk pomiędzy partnerami projektu. Efektem będzie wdrożenie zmiany kultury pracy w konińskich szkołach. Projekt pilotażowy, gdzie szkoły będą realizować edukację opartą na relacjach. Wypracowane podczas projektu metody, techniki i narzędzia sprawią, że zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele nie będą czuli się samotni w szkole.

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

19692