Wstecz

Dalej

→ PRACOWNICY CDN W KONINIE
Konsultanci, pracownicy i doradcy
DyrektorJarosław Jankowski [jjankowski@cdnkonin.pl]
WicedyrektorAnna Chudzińska [achudzinska@cdnkonin.pl]
WicedyrektorDariusz Młynarczyk [dmlynarczyk@cdnkonin.pl]
Kierownik
działu
Marek Rogala [marek@cdnkonin.pl]
Główny
księgowy
Mirosława Kozielska [mkozielska@cdnkonin.pl]
Pracownia
Informacji
Pedagogicznej
i Doradztwa

Aleksandra Czaplicka-Wojtas, kierownik pracowni [aczaplicka@cdnkonin.pl]
Nauczyciele konsultanci:
Zbigniew Budny [zbigniewbudny@cdnkonin.pl]
Wioletta Poturała [wpoturala@cdnkonin.pl]

Nauczyciele doradcy:
Jolanta Staszak, biologia [jstaszak@cdnkonin.pl]
Małgorzata Gralewski, języki obce [mgralewski@cdnkonin.pl]
Jolanta Żukowska, język polski [jzukowska@cdnkonin.pl]
Beata Kubsik, edukacja wczesnoszkolna [bkubsik@cdnkonin.pl]
Katarzyna Krygier, wychowanie przedszkolne [kkrygier@cdnkonin.pl]
Anna Berdzińska, historia i wiedza o społeczeństwie [aberdzinska@cdnkonin.pl]
Anna Kamińska, wychowanie fizyczne [akaminska@cdnkonin.pl]
Mariola Felczyńska, pedagog szkolny [mfelczynska@cdnkonin.pl]
Wiesława Kowalska, matematyka [wkowalska@cdnkonin.pl]
Anna Dobropolska, religia [adobropolska@cdnkonin.pl]
Alicja Rogawska, technika [arogawska@cdnkonin.pl]
Agata Różańska, j. polski [arozanska@cdnkonin.pl]
Aleksandra Szacowna-Błaszczyk, kształcenie specjalne i integracyjne, edukacja włączająca [ablaszczyk@cdnkonin.pl]
Beata Grzelka, historia i wiedza o społeczeństwie [bgrzelka@cdnkonin.pl]
Jolanta Krucka, historia i wiedza o społeczeństwie [jkrucka@cdnkonin.pl]
Małgorzata Kuczkowska, j. angielski [mkuczkowska@cdnkonin.pl]

Pracownia
Wsparcia
Procesowego

Aldona Olesiak, kierownik pracowni [aolesiak@cdnkonin.pl]
Nauczyciele konsultanci:
Barbara Jaworowicz [bjaworowicz@cdnkonin.pl]
Krzysztof Krakowski [kkrakowski@cdnkonin.pl]
Agnieszka Piekarska [apiekarska@cdnkonin.pl]

Pracownia
Kształcenia
Ustawicznego

Lidia Kantek, kierownik pracowni [lkantek@cdnkonin.pl]
Nauczyciele konsultanci:
Agnieszka Szymczak [aszymczak@cdnkonin.pl]
Dorota Wrzesińska [dwrzesinska@cdnkonin.pl]
Mariusz Kordylewski [mkordylewski@cdnkonin.pl]
Małgorzata Pogodska [mpogodska@cdnkonin.pl]

Biuro
Obsługi
Nauczyciela [bon@cdnkonin.pl]

Arleta Woźniak, starszy referent ds. administracyjnych [awozniak@cdnkonin.pl]
Iwona Szymańska, specjalista [iszymanska@cdnkonin.pl]
[bon@cdnkonin.pl]

Księgowość
Mirosława Kozielska, główny księgowy [mkozielska@cdnkonin.pl]
Alina Marciniak, specjalista ds. płac [amarciniak@cdnkonin.pl]
Julita Chojnacka, specjalista ds. księgowych [jchojnacka@cdnkonin.pl]


Dział administracyjno-obsługowy

Ewelina Papiewska, samodzielny referent [epapiewska@cdnkonin.pl]
Marta Przebieracz, specjalista ds. administracji [mprzebieracz@cdnkonin.pl]
Karol Rybarczyk, operator urządzeń
Dorota Żabierek, pracownik obsługi
Daria Walczak-Pilarska, pracownik obsługi
Maciej Kubacki, konserwatorPubliczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie
Dział Gromadzenia
i Opracowywa-
nia Zbiorów
[gromadzenie@cdnkonin.pl]

Magdalena Włodarkiewicz, kierownik [mwlodarkiewicz@cdnkonin.pl]
Laura Banaszak, nauczyciel bibliotekarz [lbanaszak@cdnkonin.pl]
Agnieszka Mucha-Barciszewska, nauczyciel bibliotekarz [ambarciszewska@cdnkonin.pl]
Anna Sosnowska, nauczyciel bibliotekarz [asosnowska@cdnkonin.pl]

Dział
Udostępniania Zbiorów [wypozyczalnia@cdnkonin.pl]

Dorota Waszkiewicz, kierownik [dwaszkiewicz@cdnkonin.pl]
Agata Haberman, nauczyciel bibliotekarz [ahaberman@cdnkonin.pl]
Agnieszka Jarolewska, nauczyciel bibliotekarz [ajarolewska@cdnkonin.pl]
Agnieszka Świtalska, nauczyciel bibliotekarz [aswitalska@cdnkonin.pl]
Danuta Ligocka, magazynier
Gertruda Rosiak, magazynier

Dział
Informacyjno-
Bibliograficzny
i Czytelnia [czytelnia@cdnkonin.pl]

Aleksandra Czajkowska, kierownik [aczajkowska@cdnkonin.pl]
Agnieszka Lewandowska, nauczyciel bibliotekarz [alewandowska@cdnkonin.pl]
Iwona Wojtalik, nauczyciel bibliotekarz [iwojtalik@cdnkonin.pl]

Filia w Kole [kolo@cdnkonin.pl]
Krystyna Kowalczyk, kierownik [kkowalczyk@cdnkonin.pl]
Ewelina Rewers, nauczyciel bibliotekarz [erewers@cdnkonin.pl]
Romana Budynek, nauczyciel bibliotekarz [rbudynek@cdnkonin.pl]

Filia w Słupcy [slupca@cdnkonin.pl]
Anna Tomal, kierownik [atomal@cdnkonin.pl]
Anna Nowak, nauczyciel bibliotekarz [anowak@cdnkonin.pl]
Iwona Drop, nauczyciel bibliotekarz [idrop@cdnkonin.pl]

Filia w Turku [turek@cdnkonin.pl] Ewa Kiwak, kierownik [ekiwak@cdnkonin.pl]
Agnieszka Graczyk, nauczyciel bibliotekarz [agraczyk@cdnkonin.pl]
Katarzyna Łazuga, nauczyciel bibliotekarz [klazuga@cdnkonin.pl]

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

19731