Wstecz

Dalej

→ PROJEKTY MODERNIZACYJNE
Projekty modernizacyjne

√ Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie planuje w 2023 r. realizację zadań (finansowanych ze środków Województwa Wielkopolskiego):
 1. Modernizacja serwisu internetowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – okres realizacji do IX 2023 r.
  Planowany zakres rzeczowy
  Zaprojektowanie i opracowanie nowej strony internetowej CDN w Koninie spełniającej wymagania dostępności cyfrowej i elastycznej (responsywnej) pod względem korzystania z niej na różnych urządzeniach cyfrowych (komputerach, tabletach, smartfonach).
 2. Zakup Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – okres realizacji do IX 2023 r.
  Planowany zakres rzeczowy
  Zaprojektowanie i opracowanie nowej aplikacji internetowej obejmującej: a) zapisy na szkolenia (z prezentacją oferty edukacyjnej CDN w Koninie), b) powiadamianie o szkoleniach, c) system tworzenia dokumentacji szkoleniowej.
 3. Naprawa opaski z kostki betonowej od strony północnej budynku CDN w Koninie ul. Sosnowa 14 – okres realizacji do VIII 2023 r.
  Planowany zakres rzeczowy
  Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, przygotowanie podłoża, betonowanie przy odpływach, ułożenie kostki.

  Przed wykonaniem opaski W trakcie robót nad opaską Nowa opaska

 4. Wykonanie dodatkowego odpływu wód deszczowych z drogi dojazdowej przed wejściem głównym CDN w Koninie – okres realizacji do VI 2023 r.
  Planowany zakres rzeczowy
  Przygotowanie terenu, Wykonanie wykopu, ułożenie rur spustowych, montaż kratki spustowej, podłączenie do instalacji deszczowej, ułożenie nawierzchni.

  Przed wykonaniem odpływu W trakcie robót nad odbpływem Po wykonaniu odpływu

 5. Audyt dostępności architektonicznej dla budynków CDN i filii PBP – okres realizacji do X 2023 r.
  Planowany zakres rzeczowy
  Uzyskanie wiedzy na temat poziomu zgodności badanego obiektu z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz wymogami Standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2017 – wraz z późniejszymi zmianami).
 6. Prace remontowe w budynku PBP w Koninie – okres realizacji do IX 2023 r.
  Planowany zakres rzeczowy:
  Wymiana 5 szt. okien oraz malowanie budynku z zewnątrz.
√ Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w roku 2022 realizuje zadania:
 1. Zakup schodołazów i krzesła ewakuacyjnego – okres realizacja zadania do VI 2022

Schodołaz Schodołaz Schodołaz Schodołaz Krzesło ewakuacyjne Krzesło ewakuacyjne Krzesło ewakuacyjne
 1. Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na toaletę dla osób niepełnosprawnych – okres realizacja zadania do VI 2022
  Planowany zakres rzeczowy:
  • roboty przygotowawcze
  • roboty budowlane
  • instalacje wodno-kanalizacyjne
  • instalacje elektryczne
  • instalacje C.O.
Przed przebudową

Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu
Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego

Po przebudowie

Zdjęcie obiektu po remoncie Zdjęcie obiektu po remoncie Zdjęcie obiektu po remoncie Zdjęcie obiektu po remoncie

 1. Przystosowanie pomieszczenia na Green Studio – okres realizacja zadania do VI 2022
  Planowany zakres rzeczowy:
  • roboty przygotowawcze
  • roboty budowlane
  • wyciszenie pomieszczenia
  • najazdy dla niepełnosprawnych
  • instalacje sanitarne – wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • instalacje elektryczne w tym zmiana oświetlenia

Przed przystosowaniem

Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu

W trakcie robót przystosowawczych

Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego

Po wykonaniu prac przystosowawczych

Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego


√ CDN w Koninie zrealizowało zadanie pn. “Zakup komputerów z oprogramowaniem”.

Zakup komputerów, innego sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniaZakup drukarki 3D, materiałów eksploatacyjnych oraz narzędzi pomocniczych


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

98315