Wstecz

Dalej

→ KONTAKT

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie jest zespołem placówek, w skład którego wchodzą Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie, posiadająca filie w Kole, Słupcy, Turku. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie jest publiczną placówką prowadzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i nadzorowaną merytorycznie (pedagogicznie) przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Centrum działa na terenie województwa wielkopolskiego i obejmuje swym zasięgiem nauczycieli miasta Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego. Celem placówki jest doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Prosimy zapoznać się z misją Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

[Kliknij na tytuł po dalsze informacje]
Położenie budynku CDN w Koninie/Dane kontaktowe

Wyświetl większą mapę
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
ul. Sosnowa 14
62-510 Konin

tel. +48 63 242 23 32
tel. +48 63 245 75 20
fax +48 63 245 61 95
e-mail: cdn@cdnkonin.pl

REGON: 302306596
NIP: 665-29-90-753
Nr konta bankowego:
CDN w Koninie – 20 1020 4027 0000 1002 1520 4335 (PKO BP) <-- zmiana!


D a n e  d o  f a k t u r

Dane pełne (nazwy pełne)

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie
AL. Niepodległości 34
61-714 Poznań
NIP 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
ul. Sosnowa 14
62-510 Konin

Dane skrócone (nazwy skrócone)

Nabywca:

WW
AL. Niepodległości 34
61-714 Poznań
NIP 778 13 46 888

Odbiorca:

CDN KONIN
ul. Sosnowa 14
62-510 Konin

(Dopuszcza się stosowanie zarówno nazw pełnych, jak i nazw skróconych.)

W Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie funkcjonuje Biuro Obsługi Nauczyciela (BON).
Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

19732