Wstecz

Dalej

Ankieta "Badanie satysfakcji klienta"

Szanowni Państwo!

Poprzez wypełnienie poniższego kwestionariusza oceniacie pracę naszej placówki pod kątem spełnienia Waszych oczekiwań. Państwa opinie służą doskonaleniu jakości świadczonych usług.


  1. Proszę ocenić stopień zadowolenia z kontaktu z naszymi pracownikami.
niski
dostateczny
satysfakcjonujący

  1. Proszę ocenić jakość informacji udzielanej przez pracowników naszej placówki na temat Panią/Pana interesujący.
niewyczerpująca
wystarczająca
kompletna i dokładna

  1. Jak ocenia Pani/Pan czas załatwienia sprawy?
zbyt długo
zgodnie z oczekiwaniem
nadspodziewanie sprawnie i szybko

  1. Skąd Pani/Pan czerpie wiedzę o ofercie edukacyjnej i działaniach Centrum?
z informatora przesyłanego wszystkim placówkom oświatowym w regionie
ze strony internetowej Centrum
z prezentacji oferty edukacyjnej na konferencjach problemowo-metodycznych
z informacji udzielanej przez pracowników Biura Obsługi Nauczycieli
z ogłoszeń zamieszczanych na tablicach informacyjnych w szkole
z innych źródeł


  1. Proszę wskazać obszary (tematy, zagadnienia), w których chciałaby/chciałby Pani/Pan rozwijać swoje kompetencje zawodowe.

  1. Co zdaniem Pani/Pana należałoby zmienić, aby usprawnić pracę naszej instytucji?


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

19737