Wstecz

Dalej

Informacje o programie    
Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfrowym świecie, to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego “Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Jest on realizowany nieprzerwanie od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

Program jest realizowany w dwóch etapach:
 • najpierw wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają Koordynatorzy Programu, którzy biorą udział w dwudniowym szkoleniu i otrzymują materiały edukacyjne, a następnie przekazują wiedzę i pakiety edukacyjne podczas rad pedagogicznych,
 • w kolejnym etapie nauczyciele wiedzę zdobytą podczas szkolenia upowszechniają wśród uczniów, zarówno podczas lekcji z różnych przedmiotów, jak i podejmując się realizacji innych niestandardowych działań.
Systemowa edukacja w całej Polsce

Program "Twoje dane – Twoja sprawa" – skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli – jest systemowym projektem realizowanym na skalę ogólnopolską.

Jednym z bardzo ważnych priorytetów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest edukacja. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) organ nadzorczy ma za zadanie upowszechniać w społeczeństwie wiedzę o ochronie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych w tym zakresie do dzieci.

Program “Twoje dane – Twoja sprawa” od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz innych wydarzeń tematycznych, przy wykorzystaniu gier i zabaw.

Statystycznie rocznie Program realizuje ponad. 40 000 uczniów oraz ponad 3 500 nauczycieli, którzy podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności zarówno w szkołach w całej Polsce, jak i w lokalnych społecznościach.

Szczegółowe informacje o programie: https://uodo.gov.pl/pl/p/tdts.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie uczestniczy w programie “Twoje dane – Twoja sprawa” jako partner metodyczny i udziela wsparcia szkołom w postaci prowadzenia szkoleń, przekazywania materiałów edukacyjnych, ewaluacji podjętych działań itp. (zgodnie z regulaminem programu umieszczonym na stronie https://uodo.gov.pl/pl/434/1152). Zapraszamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do uczestnictwa w programie.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są pod adresem https://tdts.uodo.gov.pl/

Informacje o programie – cele programu

Informacje
Korzyści z udziału w programie “Twoje dane – Twoja sprawa”    
Jakie są korzyści dla uczniów?
 • wykazują się pomysłami, umiejętnościami, talentami plastycznymi, aktorskimi i sportowymi,
 • zdobywają odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne dot. skutecznej ochrony siebie,
 • aktywnie spędzają czas - uczestniczą w konkursach, zabawach, warsztatach, spotkaniach z ekspertami oraz zajęciach terenowych i in.
Jakie są korzyści dla nauczycieli?
 • specjalistyczne szkolenia, wsparcie ekspertów i materiały edukacyjne,
 • zdobywają wiedzę na temat realizacji obowiązków wynikających z RODO w sektorze oświaty,
 • doskonalą umiejętności i warsztat edukatora w zakresie prowadzenia ciekawych zajęć z  uczniami.
Jakie są korzyści dla szkoły?
 • wykwalifikowana kadra,
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym,
 • podniesienie świadomości uczniów na rzecz zwiększenia ich bezpieczeństwa.
Korzyści z udziału w programie

Podręcznik

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

19705