Wstecz

Dalej

→ ARCHIWUM

Uroczystość podsumowania Międzynarodowego Konkursu Matematycznego “Kangur”

Informacja o uroczystości podsumowania konkursu “Kangur” oraz sposobie odbioru dyplomów i upominków dla uczestnikow konkursu.

Obchody 25-lecia istnienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zaprasza do świętowania 25-rocznicy powstania Samorządu Wojewodztwa Wielko­pol­skiego. Świętowanie odbędzie się w plenerze na poznańskiej Cytadeli.

Konferencja metodyczna “Higiena psychiczna w zawodzie nauczyciela”

Aby rozwiązać kompleksowo obecny kryzys ze zdrowiem psychicznym uczniów należy zadbać o relacje obustronne między uczniami a nauczycielami. Konferencja podzielona będzie na pięć wystąpień i panel dyskusyjny.

Gala finałowa III Ogólnopolskiego Konkursu “Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk…”

Zaproszenie na galę finałową. Gali towarzyszy koncert połączony z wręczeniem nagród wybitnym uczniom z Polski oraz ze szkół polskich na całym świecie biorącym udział w konkursie.

Szkolenie on-line “Dotacja bezzwrotna na uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia”

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o wsparciu na podnoszenie kwalifikacji zawodowych z Poddziałania 8.3.2 Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Spotkanie on-line poświęcone integracji spłeczności szkolnej

Spotkanie 45 minutowe on-line dla dyrektorów szkół. Poświęcone integracji społeczności szkolnej, której nieodłączną częścią stali się uczniowie niepolskiego pochodzenia lub uczniowie polskiego pochodzenia, lecz urodzeni i mieszkający przez długi okres poza Polską.

Konferencja on-line “Biblioteka – tu każdy nauczyciel znajdzie coś dla siebie!”

Przygotowano 8 webinariów związanych z tematem konferencji: “Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze”, “Wypożyczalnia Skrzydeł”, “Portale i aplikacje wspierające weryfikację informacji”, …

Szkolenie “Blaski i cienie aktualnych
zmian prawa oświatowego”

Ustawy i przepisy wykonawcze w zakresie prawa oświatowego i ich praktyczny wpływ na działalność przedszkoli, szkół i placówek w roku 2023. Projekty no­wych przepisów (propozycje zmiany w sta­tusie nauczyciela i organizacji jednostek systemu oświaty).


« Poprzednia          Następna »

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

19690