Wstecz

Dalej

Spotkanie on-line poświęcone integracji spłeczności szkolnej    5.05.2023

Szanowni Państwo!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza dyrektorów szkół działających na terenie subregionu poznańskiego do udziału w 45 minutowym spotkaniu sieciującym poświęconym integracji społeczności szkolnej, której nieodłączną częścią stali się uczniowie niepolskiego pochodzenia lub uczniowie polskiego pochodzenia, lecz urodzeni i mieszkający przez długi okres poza Polską i polskim obszarem kulturowym.

Podczas spotkania zostanie przedstawiona także oferta Centrum Integracji Cudzoziemców, którą jest skierowana zarówno do asystentek i asystentów kulturowych pracujących w szkołach, jak i do nauczycieli, niepełniących tej roli, ale stykających się z różnorodnością kulturową w codziennej pracy.

Spotkanie w formie on-line odbędzie się 11 maja 2023 r. od godziny 10:00.

Dane dostępowe do spotkania:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w 2022 roku uruchomił w Poznaniu Centrum Integracji Cudzoziemców. Równolegle powstały także filie Centrum w Lesznie, Kaliszu, Koninie oraz Pile. Sieć Centrów została stworzona po to, aby zaoferować wsparcie jak najszerszej grupie cudzoziemców przebywających w naszym województwie.

Jednym z zadań powołanych Centrów jest wspieranie środowisk, które w codziennej pracy dotykają tematu wielokulturowości. W Poznaniu i regionie od wielu lat, a od roku w sposób szczególnie dostrzegalny naturalnym środowiskiem, w którym z różnorodnością kulturową się stykami są szkoły.

Działa Centrum Integracji Cudzoziemców przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu obejmują m.in.:

  • prowadzenie punktu informacyjnego, w którym migranci i migrantki uzyskają niezbędne informacje w zakresie np. świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zagadnień dotyczących rynku pracy, edukacji i innych,
  • organizację bezpłatnych kursów języka polskiego i kursów adaptacyjnych,
  • wsparcie doradców międzykulturowych,
  • bezpłatne wsparcie prawne i psychologiczne,
  • zajęcia animacyjne i integracyjne dla dzieci i dorosłych.


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

98317