Wstecz

Dalej

Konferencja metodyczna “Higiena psychiczna w zawodzie nauczyciela”    22.05.2023

Zachęcamy dyrektorów przedszkoli i szkół, wychowawców, nauczycieli i specjalistów szkolnych do udzialu w bezpłatnej konferencji metodycznej

“Higiena psychiczna w zawodzie nauczyciela”,

która odbędzie się 24 maja 2023 r. od godz. 16.00 w Collegium Humanum w Poznaniu, św. Michała 43. (Konferencja dostępa będzie również również on-line). Organizatorem konferencji jest Instytut Psychologii, Collegium Humanum Filia Poznań.

Krótki opis konferencji
Aby rozwiązać kompleksowo obecny kryzys ze zdrowiem psychicznym uczniów należy zadbać o relacje obustronne między uczniami a nauczycielami. Towarzyszenie młodemu człowiekowi przeżywającego trudne chwile w swoim życiu wymaga obecności nauczyciela o ogromnej empatii, ale też dużej odporności psychicznej i emocjonalnej. Niestety, nauczyciele są grupą zawodową wyjątkowo narażoną na stres i wypalenie zawodowe. Jak zatem nauczyciel ma dbać o odporność psychiczną, radzić sobie ze stresem psychologicznym i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? Wystarczy, że będziemy przestrzegać higieny psychicznej, która jest ważna dla zachowania zdrowia psychicznego i zbudowania odpowiedniej odporności psychicznej. Chcemy, aby nasze spotkanie dostarczyło uczestnikom konkretnym wskazówek, rozwiązań i pomocy, które będą mogli wykorzystywać w swojej pracy.

Konferencja podzielona będzie na pięć wystąpień i panel dyskusyjny:

  1. “Pasja a życie zawodowe w kontekście budowania indywidualnego dobrostanu”, dr Tomasz Kozłowski, adiunkt w Instytucie Psychologii CH Filia w Poznaniu
  2. “Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym u nauczycieli?”, dr Jolanta Vogt-Hajder, adiunkt w Instytucie Psychologii CH Filia w Poznaniu
  3. “Pozytywność w pracy nauczyciel – czy to działa?” dr Małgorzata Tyszkowska, adiunkt w Instytucie Psychologii CH Filia w Poznaniu
  4. “Techniki wzmacniania odporności psychicznej w pracy i na co dzień”, prof. CH, dr Marta Majorczyk, psychoterapeuta, animator rozwoju
  5. “Zajadając stres... jak stylem życia można dbać o higienę psychiczną w zawodzie nauczyciela?”, mgr Małgorzata Pietras-Mrozicka, psychodietetyk, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki w CH Filia w Poznaniu
  6. Panel dyskusyjny: “Jakie są czynniki (negatywne i pozytywne) wpływające na zdrowie psychiczne? Jak zadbać o higienę psychiczną w pracy?”

Dalsze informacje i zapisy


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

35264693