Wstecz

Dalej

“Muzykoterapia w przedszkolu i szkole”    10.05.2015
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w szkoleniu

“Muzykoterapia w przedszkolu i szkole” K/105.

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego oraz zainteresowani nauczyciele.

Forma: warsztatowa.

Treści szkolenia:
 • muzyka i profilaktyka muzyczna, czyli jak dostroić mózg do odpowiedniej, pożądanej częstotliwości poprzez odpowiednio dobraną muzykę;
 • cele profilaktyki i terapii muzycznej;
 • metody i formy muzykoterapii;
 • formy muzykoterapii;
 • podstawowe warunki organizacji zajęć z muzykoterapii;
 • dobór grupy;
 • czas trwania;
 • pomieszczenie do zajęć z muzykoterapii;
 • wyposażenie w sprzęt i aparaturę;
 • muzyka a uczenie się;
 • muzyka w uczeniu przyspieszonym;
 • zastosowanie muzyki w procesie dydaktycznym;
 • muzykoterapia aktywna - propozycje zajęć;
 • tworzenie scenariusza zajęć MRM.
Liczba godzin: 10.

Cena: 150 PLN.

Kierownik szkolenia: Iwona Hudańska, tel 63 242 23 32.

Prowadząca: instruktor tańca.

Termin szkolenia:
 • 09-06-2015 (14:45-19:30)
 • 16-06-2015 (14:45-19:30)
S ą  j e s z c z e  w o l n e  m i e j s c a !

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie się przez Internetowy System Obsługi Szkoleń ISOS www.cdnkonin.pl lub (tu możesz się zapisać).

Zapraszam
Iwona Hudańska


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4688