Wstecz

Dalej

Szkolenie grantowe “Wykorzystanie nowych technologii…”    14.05.2015
Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza na szkolenie

“Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych”

organizowane w ramach Grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Zajęcia rozpocznie inspirujący wykład na temat “Nowych technologii w dydaktyce - możliwości, bariery i zagrożenia”. Po części wykładowej odbędą się zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT, m.in.: cyfrowego laboratorium do fizyki, biologii i chemii – LabDisc z oprogramowaniem GlobiLab firmy Globisens oraz wyróżnionego złotym medalem na XIX Targach Edukacyjnych w Poznaniu oprogramowania edukacyjnego umożliwiającego przenoszenie za pomocą specjalnego pióra notatek (pisma ręcznego) nauczycieli i uczniów do aplikacji elektronicznych - e-Lekcja i e-Sprawdzian firmy OPPE sp. z o.o.

W szkoleniu mogą uczestniczyć dyrektorzy oraz nauczyciele szkół i placówek województwa wielkopolskiego.

Termin szkolenia:
  • grupy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: 20.06.2015 r.
  • grupy przedmiotów humanistycznych: 21.06.2015 r.

Zobacz szczegółowe informacje

Informacje na stronie ODN w Poznaniu


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4687