Wstecz

Dalej

Inauguracja projektu “‹Jasnowłosa prowincja› deportacje…”    14.05.2015
Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza na inaugurację nowego projektu

“‹Jasnowłosa prowincja› deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy”,

która odbędzie się na Konferencji dnia 26.05.2015 r. w godzinach 10:00-16:30 w siedzibie Ośrodka na ulicy Góreckiej 1.

Celem projektu jest przywrócenie pamięci o deportacjach obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy, zapomnianego rozdziału najnowszej historii Polski.

Natychmiast po zakończeniu działań wojennych w październiku 1939 r. Niemcy rozpoczęli wysiedlenia obywateli polskich z zachodnich i północnych ziem II Rzeczypospolitej. Dziesiątki, a potem setki tysięcy osób ogołocono z mienia i wywieziono do Generalnego Gubernatorstwa. Ich domostwa i warsztaty pracy zostały przekazane niemieckim osadnikom. Obywateli polskich, których nie deportowano, sprowadzić chciano do roli taniej siły roboczej. W zamyśle nazistów przeznaczeniem ziem polskich, anektowanych przez państwo niemieckie, była całkowita germanizacja. Stać się miały "jasnowłosą prowincją", wzorcowym krajem rasy germańskiej.

Zagadnienia te są rzadko przypominane są w debacie publicznej. Tymczasem ich podjęcie może wzbogacić nauczanie historii i wesprzeć edukację regionalną. Treści związane z historią niemieckich deportacji obywateli polskich mogą też być wykorzystywane w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie, a nawet innych przedmiotów, jak np. język polski. Mogą też być ważnym uzupełnieniem działania lokalnych instytucji kultury.

Inauguracją projektu jest Konferencja Jasnowłosa prowincja" organizowana wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Instytutem Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski. Na spotkaniu przedstawimy cele akcji oraz narzędzia edukacyjne , jakimi już dysponujemy (między innymi materiały filmowe, zasoby Internetowe, albumy fotograficzne).

Celem spotkania jest również wyłonienie grupy nauczycieli- organizatorów zespołów wolontariuszy, których rolą będzie poszukiwanie dokumentów, fotografii i świadków powiązanych z historią deportacji. Relacje, pamiątki i dokumenty publikowane będą na stronie www.wypedzeni1939.pl.

Więcej wiadomości na temat programu konferencji znajdziecie Państwo na stronie www.odn.poznan.pl .

Serdecznie zapraszamy!


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4686