Wstecz

Dalej

→ ARCHIWUM
Konferencje metodyczne    1.07.2014

Szanowni Państwo!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

zapraszają Dyrektorów, Nauczycieli, Wychowawców, Pedagogów, Psychologów szkolnych
wszystkich typów szkół i placówek oświatowych do udziału

w KONFERENCJACH METODYCZNYCH

zaplanowanych w dniu 6 września 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 9
i Gimnazjum nr 3 w Koninie (Chorzeń) pod hasłem

Jak kształtować i doskonalić najważniejsze umiejętności uczniów zapisane w podstawie programowej?

Ponadto w trakcie konferencji przedstawione zostaną:
 • Treści przedmiotowe i zagadnienia wychowawcze
 • Treści dotyczące aktualnej polityki oświatowej państwa
 • Oferta doskonalenia na rok szkolny 2014/15
Harmonogram konferencji

         Serdecznie zapraszamy!


Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie

Krzysztof Wereszczyński
    Dyrektor
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie

Jarosław Jankowski


Podręczniki szkolne    30.06.2014
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie informuje, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (http://www.naszelementarz.men.gov.pl/ ) znajduje się aplikacja pt. "Nasz Elementarz", w której obok informacji na temat nowego podręcznika dla uczniów klas pierwszych, prezentowane są treści dotyczące zmian w systemie oświaty związanych z wdrażaniem przepisów odnoszących się do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych. Proszę zapoznać się z załączonymi materiałami, które zawierają następujące informacje:
 • Podręczniki i materiały edukacyjne - zmiany od roku szkolnego 2014/2015
 • Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników - Szkoła Podstawowa
 • Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników - Gimnazjum
Podręczniki i materiały edukacyjne - zmiany od roku szkolnego 2014/2015
Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników - Szkoła Podstawowa
Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników - Gimnazjum

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
zapraszają do udziału w szkoleniu (grantowym)

“Rozwijanie zainteresowań w przedszkolu - planowanie, prowadzenie i organizacja zajęć”.

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli województwa wielkopolskiego.

Forma: szkolenie z częścią warsztatową.

Treści szkolenia:
 • Stosowanie nowatorskich metod w przedszkolu.
 • Podstawa prawna planowania pracy w przedszkolu i organizacji zajęć.
 • Kreatywność, projekt edukacyjny.
 • Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 • Obserwacje i eksperymenty przyrodnicze.
 • Bezpieczna komunikacja w Internecie i inne przykłady dobrych praktyk.
Liczba godzin: 8 godzin zegarowych.

Cena: 17,78 PLN

Miejsce szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14.

Termin szkolenia: 27 września 2014, godz. 09.00-18.00 (CDN w Koninie)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Osoba odpowiedzialna - Joanna Suchecka, e-mail: jsuchecka@cdnkonin.pl, telefon: 63 242 23 32.

Uwaga:
Liczba miejsc jest ograniczona, pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku zamknięcia listy, prosimy o wpisywanie się na listę rezerwową.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
zapraszają do udziału w szkoleniu

“Planowanie i organizacja zajęć ruchowych w przedszkolu” (grant G16)

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli województwa wielkopolskiego.

Forma: szkolenie z częścią warsztatową.

Treści szkolenia:
 • Prawidłowości rozwoju fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Współzależność rozwoju fizycznego i umysłowego na etapie wychowania przedszkolnego.
 • Metodyka prowadzenia zajęć ruchowych w oparciu o Edukację przez Ruch.
 • Ruch jako profilaktyka zaburzeń zachowania.
 • Zajęcia ruchowe inaczej - wykorzystanie taśmy teraband w przedszkolu.
 • Taniec uzupełnieniem zajęć ruchowych w przedszkolu.
 • Warunki organizacji zajęć ruchowych - jak dbać o bezpieczeństwo - odpowiedzialność prawna nauczyciela.
 • Współpraca z rodzicami.
Liczba godzin: 8 godzin zegarowych.

Cena: 21,00 PLN

Miejsce szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14 (wykłady)
Przedszkole Nr 1 Kosmatek, ul. M. Kopernika 14, 62-500 Konin (warsztaty)

Terminy szkolenia:

Grupa 7:
17 września 2014, godz. 16.00-19.30 (wykłady - CDN w Koninie)
20 września 2014, godz. 9.00-14.30 (warsztaty - Przedszkole Nr 1 w Koninie)

Grupa 8:
17 września 2014, godz. 16.00-19.30 (wykłady - CDN w Koninie)
27 września 2014, godz. 9.00-14.30 (warsztaty - Przedszkole Nr 1 w Koninie)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o rejestrację się na stronie internetowej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu www.odnpoznan.pl.
Kierownik szkolenia - Teresa Radomska (ODN w Poznaniu), e-mail: teresa.radomska@odn.poznan.pl, telefon: 61 858 47 31, 508 381 771

Uwaga:
Liczba miejsc jest ograniczona, pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku zamknięcia listy, prosimy o wpisywanie się na listę rezerwową.

Szanowni Państwo,

w dniach 27 sierpnia do 3 września 2014 w Gdańsku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży organizuje projekt “Demokracja w budowie” (“Democracy under construction”). Tematem spotkania są przemiany polityczne w Europie, które miały miejsce 25 lat temu oraz ich wpływ na dzień dzisiejszy. W czasie aktywnych warsztatów, symulacji rozmów przy Okrągłym Stole oraz spotkań ze świadkami historii będziemy wracać do wydarzeń z roku 1989 i zastanawiać się, jakie znaczenie mają one teraz i jak można skorzystać z ówczesnych ideałów w procesie integracji europejskiej.

Projekt skierowany jest do osób z Czech, Niemiec i Polski w wieku 19-26 lat. Językiem spotkania jest angielski.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 czerwca 2014 roku. Program i więcej informacji o projekcie znajduje się w załączonej ulotce oraz na stronie internetowej tutaj.

Kontakt z organizatorkami:

Magdalena Zatylna E-Mail: duc@dpjw.org Tel: +49 331 284 79 40

Natalja Salje E-Mail: duc@pnwm.org Tel: +48 22 518 89 11

Informacja o programie

Szanowni Państwo - Dyrektorzy szkół i placówek, Koleżanki i Koledzy nauczyciele,

informujemy, że Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, w wyniku postępowania przetargowego, uzyskał prawo do realizacji Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - szkolenia “Rozwój cyfrowych kompetencji nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych”. W szkoleniu mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani nauczyciele z całej Wielkopolski niezależnie od miejsca zamieszkania.

Pierwsza część szkolenia odbędzie się w formie sześciogodzinnej wideokonferencji w każdym powiecie, z którego zgłoszą się nauczyciele. Druga część szkolenia to trzydniowe warsztaty, w ramach których zapewniamy nocleg i wyżywienie. Każdy uczestnik otrzyma laptop i tablet na czas szkolenia.

Odpłatność za szkolenie wynosi 100 zł. Opłatę należy uiścić na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia na konto ODN Kalisz: KB SA o/Kalisz 14 1500 1432 1214 3004 9255 0000.

Zapraszamy na nie nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Liczba uczestników ograniczona - 240 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Planuje się utworzenie 16 grup po 15 osób. Szkolenia odbędą się w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie (dla 8 grup), w hotelu Gwda w Pile (dla 4 grup) oraz w hotelu Stajnia Wolica na Wolicy - okolice Kalisza, 10 km od centrum (dla 4 grup) od maja do połowy lipca.

Rejestracja za pomocą platformy szkoleniowej ISOS dostępnej pod adresem http://www.isos.odn.kalisz.pl/. Symbol szkolenia: Piła - GE/04/01, GE/04/02, GE/04/03, GE/04/04, Wolica - GE/04/05, GE/04/06, GE/04/07, GE/04/08, Puszczykowo - GE/04/09, GE/04/10, GE/04/11, GE/04/12, GE/04/13, GE/04/14, GE/04/15, GE/04/16.

Szczegółowe informacje

Informujemy nauczycieli, że istnieje możliwość elektronicznego rejestrowania się na szkolenia z oferty doradztwa proponowanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń.

Zachęcamy gorąco nauczycieli do korzystania z tej właśnie formy zapisywania się na szkolenia.
Zmiana terminu zajęć    5.06.2014
Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje, że warsztaty z doradztwa metodycznego dla nauczycieli uczących przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych “Przedmiot uzupełniający przyroda w szkołach ponadgimnazjalnych” zaplanowane w dniu 11 czerwca 2014 r. zostały przeniesione na dzień 18 czerwca 2014 r. (środa) i odbędą się w godzinach 15.00-17.00.

Za zmianę przepraszamy.

Konsultant
Grażyna Frydrychowicz


« Poprzednia          Następna »

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

73644