Wstecz

Dalej

Szkolenie grantowe “Rozwijanie zainteresowań w przedszkolu…”    25.06.2014
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
zapraszają do udziału w szkoleniu (grantowym)

“Rozwijanie zainteresowań w przedszkolu - planowanie, prowadzenie i organizacja zajęć”.

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli województwa wielkopolskiego.

Forma: szkolenie z częścią warsztatową.

Treści szkolenia:
  • Stosowanie nowatorskich metod w przedszkolu.
  • Podstawa prawna planowania pracy w przedszkolu i organizacji zajęć.
  • Kreatywność, projekt edukacyjny.
  • Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
  • Obserwacje i eksperymenty przyrodnicze.
  • Bezpieczna komunikacja w Internecie i inne przykłady dobrych praktyk.
Liczba godzin: 8 godzin zegarowych.

Cena: 17,78 PLN

Miejsce szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14.

Termin szkolenia: 27 września 2014, godz. 09.00-18.00 (CDN w Koninie)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Osoba odpowiedzialna - Joanna Suchecka, e-mail: jsuchecka@cdnkonin.pl, telefon: 63 242 23 32.

Uwaga:
Liczba miejsc jest ograniczona, pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku zamknięcia listy, prosimy o wpisywanie się na listę rezerwową.


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4701