Wstecz

Dalej

Granty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty    17.04.2014
Szanowni Państwo - Dyrektorzy szkół i placówek, Koleżanki i Koledzy nauczyciele,

informujemy, że Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, w wyniku postępowania przetargowego, uzyskał prawo do realizacji Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - szkolenia “Rozwój cyfrowych kompetencji nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych”. W szkoleniu mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani nauczyciele z całej Wielkopolski niezależnie od miejsca zamieszkania.

Pierwsza część szkolenia odbędzie się w formie sześciogodzinnej wideokonferencji w każdym powiecie, z którego zgłoszą się nauczyciele. Druga część szkolenia to trzydniowe warsztaty, w ramach których zapewniamy nocleg i wyżywienie. Każdy uczestnik otrzyma laptop i tablet na czas szkolenia.

Odpłatność za szkolenie wynosi 100 zł. Opłatę należy uiścić na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia na konto ODN Kalisz: KB SA o/Kalisz 14 1500 1432 1214 3004 9255 0000.

Zapraszamy na nie nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Liczba uczestników ograniczona - 240 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Planuje się utworzenie 16 grup po 15 osób. Szkolenia odbędą się w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie (dla 8 grup), w hotelu Gwda w Pile (dla 4 grup) oraz w hotelu Stajnia Wolica na Wolicy - okolice Kalisza, 10 km od centrum (dla 4 grup) od maja do połowy lipca.

Rejestracja za pomocą platformy szkoleniowej ISOS dostępnej pod adresem http://www.isos.odn.kalisz.pl/. Symbol szkolenia: Piła - GE/04/01, GE/04/02, GE/04/03, GE/04/04, Wolica - GE/04/05, GE/04/06, GE/04/07, GE/04/08, Puszczykowo - GE/04/09, GE/04/10, GE/04/11, GE/04/12, GE/04/13, GE/04/14, GE/04/15, GE/04/16.

Szczegółowe informacje


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4676