Wstecz

Dalej

Konferencje metodyczne    1.07.2014

Szanowni Państwo!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

zapraszają Dyrektorów, Nauczycieli, Wychowawców, Pedagogów, Psychologów szkolnych
wszystkich typów szkół i placówek oświatowych do udziału

w KONFERENCJACH METODYCZNYCH

zaplanowanych w dniu 6 września 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 9
i Gimnazjum nr 3 w Koninie (Chorzeń) pod hasłem

Jak kształtować i doskonalić najważniejsze umiejętności uczniów zapisane w podstawie programowej?

Ponadto w trakcie konferencji przedstawione zostaną:
  • Treści przedmiotowe i zagadnienia wychowawcze
  • Treści dotyczące aktualnej polityki oświatowej państwa
  • Oferta doskonalenia na rok szkolny 2014/15
Harmonogram konferencji

         Serdecznie zapraszamy!


Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie

Krzysztof Wereszczyński
    Dyrektor
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie

Jarosław JankowskiInformacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4699