Wstecz

Dalej

Szkolenie grantowe “Planowanie i organizacja zajęć ruchowych…”    25.06.2014
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
zapraszają do udziału w szkoleniu

Planowanie i organizacja zajęć ruchowych w przedszkolu (grant G16)

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli województwa wielkopolskiego.

Forma: szkolenie z częścią warsztatową.

Treści szkolenia:
  • Prawidłowości rozwoju fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Współzależność rozwoju fizycznego i umysłowego na etapie wychowania przedszkolnego.
  • Metodyka prowadzenia zajęć ruchowych w oparciu o Edukację przez Ruch.
  • Ruch jako profilaktyka zaburzeń zachowania.
  • Zajęcia ruchowe inaczej - wykorzystanie taśmy teraband w przedszkolu.
  • Taniec uzupełnieniem zajęć ruchowych w przedszkolu.
  • Warunki organizacji zajęć ruchowych - jak dbać o bezpieczeństwo - odpowiedzialność prawna nauczyciela.
  • Współpraca z rodzicami.
Liczba godzin: 8 godzin zegarowych.

Cena: 21.00 PLN

Miejsce szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14 (wykłady)
Przedszkole Nr 1 Kosmatek, ul. M. Kopernika 14, 62-500 Konin (warsztaty)

Terminy szkolenia:

Grupa 7:
17 września 2014, godz. 16.00-19.30 (wykłady - CDN w Koninie)
20 września 2014, godz. 9.00-14.30 (warsztaty - Przedszkole Nr 1 w Koninie)

Grupa 8:
17 września 2014, godz. 16.00-19.30 (wykłady - CDN w Koninie)
27 września 2014, godz. 9.00-14.30 (warsztaty - Przedszkole Nr 1 w Koninie)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o rejestrację się na stronie internetowej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu www.odnpoznan.pl.
Kierownik szkolenia - Teresa Radomska (ODN w Poznaniu), e-mail: teresa.radomska@odn.poznan.pl, telefon: 61 858 47 31, 508 381 771

Uwaga:
Liczba miejsc jest ograniczona, pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku zamknięcia listy, prosimy o wpisywanie się na listę rezerwową.


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4702