Wstecz

Dalej

→ ARCHIWUM
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa wielkopolskiego!

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Lesznie i Pile oraz w porozumieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej organizują

konferencję z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą przygotowania do pracy z nowym podręcznikiem dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej i zmian prawnych wprowadzających bezpłatne podręczniki do szkół.

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów wszystkich szkól podstawowych z województwa wielkopolskiego.

Termin konferencji: 11 czerwca 2014 w godz. 11.00-14.00.
Miejsce konferencji: Sala Ziemi (w pawilonie 15) na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich ul. Głogowska 14 w Poznaniu.

Udział w konferencji pod symbolem K10 prosimy zgłosić w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń www.odn.poznan.pl.

Ewentualne Państwa pytania dotyczące problematyki wprowadzenia bezpłatnych podręczników przekazane zostaną do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do dnia 30 maja 2014 r. prosimy kierować je pod adresem: izabela.grabowska@odn.poznan.pl.

Kontakt:
Izabela Grabowska, e-mail: izabela.grabowska@odn.poznan.pl, telefon: 618 584 723, 508 381 644.

Po zakończeniu konferencji zachęcamy do zwiedzenia na terenie MTP Powszechnej Wystawy Krajowej "Konkurencyjna Polska" organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

W imieniu organizatorów
Jarosław Jankowski
Dyrektor CDN w Koninie

Wyniki konkursów “KANGUR” i “FOX” są dostępne szkolnym organizatorom po zalogowaniu się na konto szkoły.

Uroczystość podsumowania konkursów odbędzie się 18 czerwca 2014 roku w auli im. ks. Jerzego Popiełuszki przy Kościele Parafialnym w Koninie, ul. Maksymiliana M. Kolbe 2:
  • godz. 9:00 - dla uczniów z powiatów kolskiego, słupeckiego i tureckiego;
  • godz. 12:00 - dla uczniów z powiatu konińskiego i miasta Konin.
Na uroczystość zapraszamy tych uczestników, którzy uzyskali tytuł laureata, wynik bardzo dobry lub wyróżnienie w konkursie “KANGUR”oraz tytuł laureata, wynik bardzo dobry lub dobry w konkursie “FOX”. Serdecznie zapraszamy opiekunów - szkolnych organizatorów konkursów, dyrektorów szkół, rodziców, sympatyków konkursu.

Przedziały punktowe konkursu KANGUR dla rejonu konińskiego

Przedziały punktowe konkursu FOX

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w imieniu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
zaprasza nauczycieli dyrektorów szkół i nauczycieli na szkolenie:

“Jak zorganizować szkolną infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną)”.

Szkolenie odbędzie się 14 czerwca 2014 r. w godz. 9.00-17.30 w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Cele szkolenia:
  • Poszerzenie wiedzy na temat polityki bezpieczeństwa sieci informatycznej.
  • Uświadomienie sobie celów i zasad funkcjonowania polityki bezpieczeństwa infrastruktury IT w szkole/placówce.
  • Poszerzanie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa, zakresu odpowiedzialności użytkowników i zabezpieczeń danych w sieci informatycznej.
Proszę zapoznać się ze szczegółami w załącznikach.

Program szkolenia

Dodatkowa informacja o szkoleniu

Z poważaniem
Jarosław Jankowski
Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

z myślą o dyrektorach szkół i placówek oświatowych oraz innych osobach pełniących funkcje kierownicze Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza Państwa na kolejne spotkanie szkoleniowe w ramach cyklu "Prawo bez tajemnic".

Temat szkolenia: “Dokumentacja przebiegu kształcenia w szkole”.

Termin szkolenia: 4 czerwca 2014 r. w godz. 9.00-12.30
Miejsce szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14.
Koszt: 150,00 zł.

Zajęcia poprowadzi p. Leszek Zaleśny - wicedyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie; ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w obszarze organizacji i zarządzania oświatą, współpracujący z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratoriami oświaty i ministerstwem właściwym do spraw oświaty i wychowania w sprawach nadzoru pedagogicznego, doskonalenia dyrektorów i nauczycieli; wykładowca uczelni wyższych - PWSZ w Głogowie i Lesznie; autor wielu książek i czasopism na temat prawa oświatowego; ekspert w zakresie prawa oświatowego dla internetowego Portalu Oświatowego.

Uwaga: O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń poprzez rejestrację w formie elektronicznej na stronie: https://cdnkonin.pl/zapisy/zapisy.php lub poprzez zgłoszenie się u kierownika szkolenia - Joanny Sucheckiej w CDN w Koninie.

Zapraszamy
Jarosław Jankowski
Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w imieniu Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania w Poznaniu zaprasza na bezpłatne warsztaty "Efektywne narzędzie do wczesnego formowania oraz rozwijania kultury infotechnicznej uczniów od II do IV etapu edukacji - Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji w teorii i praktyce".

Spotkanie odbędzie się 22 maja 2014 roku w godz. 15.00-18.00, w sali 110 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin.

Szczegóły warsztatów

Zapraszamy

Jarosław Jankowski
Dyrektor
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie
oraz - instytucja współpracująca - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

zapraszają do udziału w konferencji naukowo-metodycznej

"Edukacja włączająca. Uczeń niepełnosprawny w szkole - szanse i zagrożenia".

Konferencja odbędzie się 14 maja 2014 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, ul. Przyjaźni 1; rozpoczęcie - godz. 10.00.

Szczegóły konferencji

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na konferencję naukowo-metodyczną

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA. UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY W SZKOLE - SZANSE I ZAGROŻENIA,

która odbędzie się w dniu 14 maja br. w godzinach od 10.00 do 15.00. w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przy ul. Przyjaźni.

Szczegółowy program zostanie podany po tzw. długim weekendzie.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie swojego udziału w konferencji za pomocą Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń dostępnego na stronie www.cdnkonin.pl.

Odpłatność - 20 zł.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie informuje, że w dniu 2 maja br. (piątek) placówka będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.


« Poprzednia          Następna »

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4658