Wstecz

Dalej

→ ARCHIWUM
Szanowni Państwo, uczestnicy kursu “Literatura dla dzieci i młodzieży na lekcjach języka polskiego”!

Informujemy, że z uwagi na zmianę rozkładu jazdy PKP zajęcia z panią dr D. Mrozek rozpoczną się w sobotę 15 grudnia 2012 r. o godzinie 10.00.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z propozycji szkolenia.
Konkurs dla Młodych Naukowców - zgłoś swoich uczniów!

Wielu uczniów posiada wyjątkowe zdolności, jednak nie zawsze mają szanse na ich rozwój. Festiwal E(x)plory umożliwia uczniom realizację swoich marzeń, a nauczycielom drogę do rozwoju zawodowego. To konkurs projektów dla Młodych Naukowców, którego celem jest popularyzacja potencjału, jaki niesie za sobą współpraca nauki z biznesem. Na konkurs można zgłaszać uczniów, którzy nie ukończyli 20 roku życia. Rejestracja kończy się wraz z końcem grudnia.

Festiwal E(x)plory obejmuje projekty naukowe z dziedziny nauk ścisłych, głównie przyrodniczych, technicznych, matematycznych, medycznych, społecznych i ekonomicznych oraz humanistyki. Udział w konkursie jest bezpłatny, a na zwycięzców czekają nagrody finansowe (I miejsce - 6000 zł, II - 4000 zł, III - 2000 zł). Ponadto uczniowie, którzy wygrają konkurs, zostaną zaproszeni do udziału w międzynarodowym finale Intel ISEF, INESPO oraz Expo Sciences International oraz możliwość odbycia stażu w firmach badawczo-rozwojowych. Jeżeli uczniowie pracują w kołach zainteresowań i posiadają ciekawe projekty, mogą zgłaszać się indywidualnie lub w grupach, maksymalnie do trzech osób.

Więcej informacji na temat Festiwalu E(x)plory i Fundacji Zaawansowanych Technologii znajduje się na stronach internetowych www.explory.pl oraz www.fzt.org.pl. Fundacja chętnie dostarczy materiały promocyjne (plakaty, ulotki), ale także, jeśli szkoła wyrazi taką chęć, zorganizuje spotkania z uczniami. Projekty prosimy zgłaszać do końca grudnia.

Festiwal E(x)plory jest organizowany przez Fundację Zaawansowanych Technologii. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. +48 22 835 77 33 lub elektronicznie pod adresem explory@explory.pl .
Szanowni Państwo,

zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w akcji “Pomóż dzieciom przetrwać zimę” wśród szkół z regionu konińskiego. W ramach tej akcji przekażemy dzieciom z najuboższych rodzin zebraną żywność. Z inicjatywy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Koninie zostanie przeprowadzona akcja zbiórki żywności, która trafi m. in. do takich placówek jak Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem "Gepetto", Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Sztabem akcji będzie SP nr 5 w Koninie. Posiadamy zgodę Urzędu Miasta Konina na przeprowadzenie akcji, która prowadzona będzie pod patronatem medialnym Radia Konin.

Szczegóły organizacyjne

XX Ogólnopolska Akcja Charytatywna “Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” prowadzona na terenie Konina będzie miała miejsce od 28 listopada 2012 r. do 7 grudnia 2012 r. Przedmiotem zbiórki będzie wyłącznie żywność długoterminowa. Żywność tę można przynosić do sztabu akcji Szkoły Podstawowej nr 5 w Koninie. Dodatkowo w dniu 2 grudnia przeprowadzona zostanie w godzinach 10:00-16:00 ogólnopolska zbiórka żywności na terenach miast, które zgłosiły swój udział w akcji. Zbiórki prowadzone będą w sklepach i sieciach handlowych.

W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się bezpośrednio ze sztabem akcji:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Koninie
Alina Zimna - dyrektor SP nr 5 w Koninie - 63 2433170 - sekretariat szkoły
Beata Sobczak - pedagog szkolny - tel. 63 2467010
Krzysztof Jóźwik - szef sztabu akcji - tel. kom. 605045555

Z poważaniem
Krzysztof Jóźwik

Zgłoszenie przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 5 do Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej “Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2012”
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
Akademia Filmowa Otwórz oczy! na nowe horyzonty
oraz Koniński Dom Kultury

zapraszają na

warsztaty dla nauczycieli i seans filmu Romana Polańskiego “Rzeź”

w cyklu: Psychologia w kinie

temat warsztatów: Konflikty są twórcze!

Termin: 15 grudnia 2012 (sobota), godz. 10.00-14.00

Miejsce: Kino Centrum w Konińskim Domu Kultury, pl. Niepodległości 1, 62-510 Konin


Program
 1. Projekcja filmu Rzeź, reż. Roman Polański.
 2. Dyskusja o filmie prowadzona przez Annę Tulczyńską, psychologa i socjoterapeutkę.
  Anna Tulczyńska ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się opieką psychologiczną, wsparciem i poradnictwem dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych różnorodnych placówek oświatowych. Jest autorką licznych artykułów publikowanych w poradnikach dla wychowawców i dyrektorów szkół.
 3. Przerwa kawowa. Rozmowy w kuluarach.
 4. Ćwiczenia warsztatowe w grupach oparte na informacjach uzyskanych w trakcie wykładu i dyskusji.
Każdy uczestnik spotkania otrzyma specjalny biuletyn oraz certyfikat uczestnictwa w spotkaniu.

O filmie

Na osiedlowym placu zabaw dochodzi do bójki dwóch jedenastolatków. Podpuchnięte wargi, połamane zęby …Rodzice “ofiary” spotykają się z rodzicami “sprawcy” w ich mieszkaniu, aby w gronie dorosłych dojść do porozumienia. Rozmowa, która początkowo ma kulturalny przebieg, stopniowo zamienia się w ostrą kłótnię, która obnaża uprzedzenia, groteskowe poglądy i ograniczenia wszystkich uczestników spotkania. Nikt z tego grona nie uniknie rzezi …

Film Romana Polańskiego potraktowano jako antylekcję rozwiązywania konfliktów. Poprzez analizę błędów, jakie popełniają bohaterzy, postaramy się pokazać:
 • podstawowe zasady prowadzenia negocjacji,
 • techniki radzenia sobie z trudnymi rozmówcami,
 • zasady dobrej komunikacji wspierającej szukanie porozumienia.
Rezerwacja miejsc: zapisy od 8 grudnia 2012 r. Ze względu na konieczność wcześniejszej rezerwacji miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerem infolinii: 801 88 10 10 lub 58 721 48 00 dla dzwoniących z tel. komórkowych. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są w godzinach 8:00-19:00. Prosimy o podanie daty i miejsca spotkania. W związku z ograniczoną liczbą miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt: Katarzyna Kubacka, + 48 600 45 23 47, kkubacka@kinorp.pl

Organizacja: Camfilm, Koniński Dom Kultury
Współorganizator spotkań: Wydawnictwo Nowa Era
Pomysł i produkcja cyklu: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza nauczycieli zainteresowanych nauczaniem matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych do udziału w konferencji:

Matematyka od przedszkola do emerytury

Termin: 5 grudnia 2012 godz. 14:30-20:00
Miejsce: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Konin, ul. Sosnowa 14
Koszt: 20 zł

Tematyka:
 • Matematyka od zarania dziejów
 • Ciągłość i spójność edukacji matematycznej od przedszkola do matury; współdziałanie nauczycieli na różnych poziomach edukacyjnych
 • Jak zainteresować uczniów matematyką?
 • Powrót królowej nauk na egzamin maturalny
 • Matematyka niezbędna w codziennym życiu we współczesnym społeczeństwie. “Matematyk bierze kredyt”.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa do 3 grudnia 2012 r. (telefonicznie, mailowo lub przysyłając kartę zgłoszenia).
Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie otrzymał zgodę na realizację dodatkowych edycji tych kursów w ramach Grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że przy rekrutacji brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram szkoleń. Serdecznie zapraszamy!

Świetlica szkolna - nowoczesne metody pracy (praca z uczniem na I etapie edukacyjnym)
Adresacidyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych
Termin realizacji  14 grudnia 2012 r. (16.30-18.45); 15 grudnia 2012 r. (9.00-15.30)
Liczba godzin12
KierownikJoanna Suchecka
Koszt18,00 zł
Miejsce realizacjiOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14
OrganizatorOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Kształtowanie poprawności językowej uczniów w wypowiedziach pisemnych i ustnych (praca z uczniem w II i III etapie edukacyjnym)
Adresacidyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów
Termin realizacji  30 listopada 2012 r. (14.45-18.15) - wykład dra Jarosława Liberka i prof. dr hab. Małgorzaty Witaszek-Samborskiej w Poznaniu
(UWAGA: dowóz autokarem z Konina i powrót tego samego dnia; koszty przejazdu i wyżywienia w całości pokrywa organizator);
1 grudnia 2012 r. (9.00-15.45) - szkolenie na miejscu - w ODN w Koninie
Liczba godzin12
KierownikJoanna Suchecka
Koszt18,00 zł
Miejsce realizacjiOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1 (dzień pierwszy)
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14 (dzień drugi)
OrganizatorOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Rozwijanie kompetencji poznawczych w kontekście przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Adresacidyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele
Termin realizacji  26 listopada 2012 r. (15:00-19:00)
Liczba godzin5
KierownikMałgorzata Pogodska
Koszt5,00 zł
Miejsce realizacjiOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14
OrganizatorOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Nauczanie matematyki w klasach I-III (I etap edukacyjny - edukacja wczesnoszkolna)
Adresacinauczyciele szkół podstawowych związani z edukacją wczesnoszkolną, dyrektorzy szkół
Termin realizacji  30 listopada 2012 r. (15:00-19:00); 1 grudnia 2012 r. (9:00-14:45)
Liczba godzin12
KierownikMałgorzata Pogodska, Ewa Łechtańska
Koszt12,00 zł
Miejsce realizacjiOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14
OrganizatorOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Planowanie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ocena jej efektów (praca z uczniem w I etapie edukacyjnym)
Adresacidyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych
Termin realizacji  8 grudnia 2012 r. (9:00-14:45); 9 grudnia 2012 r. (9:00-14:45)
Liczba godzin12
KierownikMałgorzata Pogodska
Koszt18,00 zł
Miejsce realizacjiOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14
OrganizatorCentrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Praca z dzieckiem sześcioletnim w szkole (I etap edukacyjny - edukacja wczesnoszkolna)
Adresacinauczyciele szkół podstawowych pracujący z dziećmi sześcioletnimi, dyrektorzy szkół
Termin realizacji  8 grudnia 2012 r. (9:00-15:45)
Liczba godzin8
KierownikJustyna Ziomek
Koszt7,00 zł
Miejsce realizacjiOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14
OrganizatorOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zachęca do skorzystania z nowej propozycji szkolenia rady pedagogicznej
“Prawo oświatowe i wewnątrzszkolne w zakresie prowadzenia dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji nauczyciela i wychowawcy”.

Osoba prowadząca: Krzysztof Paluszkiewicz
Liczba godzin: 4
Koszt: 750 zł

Serdecznie zapraszamy!
W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Koninie uruchomione zostały studia podyplomowe organizowane przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy o kierunku: “Diagnoza i terapia pedagogiczna”. Pierwsze zajęcia odbędą się 23-24.11.2012 r. Istnieje jeszcze możliwość zapisania się do końca listopada. Dokumenty należy pobrać ze strony uczelni www.kpsw.edu.pl z zakładki Studia Podyplomowe, wypełnić i wysłać wraz z załącznikami do sekretariatu ODN w Koninie.

« Poprzednia          Następna »

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

35264711