Wstecz

Dalej

Akcja Charytatywna “Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2012”    29.11.2012
Szanowni Państwo,

zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w akcji “Pomóż dzieciom przetrwać zimę” wśród szkół z regionu konińskiego. W ramach tej akcji przekażemy dzieciom z najuboższych rodzin zebraną żywność. Z inicjatywy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Koninie zostanie przeprowadzona akcja zbiórki żywności, która trafi m. in. do takich placówek jak Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem "Gepetto", Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Sztabem akcji będzie SP nr 5 w Koninie. Posiadamy zgodę Urzędu Miasta Konina na przeprowadzenie akcji, która prowadzona będzie pod patronatem medialnym Radia Konin.

Szczegóły organizacyjne

XX Ogólnopolska Akcja Charytatywna “Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” prowadzona na terenie Konina będzie miała miejsce od 28 listopada 2012 r. do 7 grudnia 2012 r. Przedmiotem zbiórki będzie wyłącznie żywność długoterminowa. Żywność tę można przynosić do sztabu akcji Szkoły Podstawowej nr 5 w Koninie. Dodatkowo w dniu 2 grudnia przeprowadzona zostanie w godzinach 10:00-16:00 ogólnopolska zbiórka żywności na terenach miast, które zgłosiły swój udział w akcji. Zbiórki prowadzone będą w sklepach i sieciach handlowych.

W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się bezpośrednio ze sztabem akcji:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Koninie
Alina Zimna - dyrektor SP nr 5 w Koninie - 63 2433170 - sekretariat szkoły
Beata Sobczak - pedagog szkolny - tel. 63 2467010
Krzysztof Jóźwik - szef sztabu akcji - tel. kom. 605045555

Z poważaniem
Krzysztof Jóźwik

Zgłoszenie przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 5 do Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej “Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2012”

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4502