Wstecz

Dalej

Konkurs dla Młodych Naukowców “Festiwal E(x)plory”    3.12.2012
Konkurs dla Młodych Naukowców - zgłoś swoich uczniów!

Wielu uczniów posiada wyjątkowe zdolności, jednak nie zawsze mają szanse na ich rozwój. Festiwal E(x)plory umożliwia uczniom realizację swoich marzeń, a nauczycielom drogę do rozwoju zawodowego. To konkurs projektów dla Młodych Naukowców, którego celem jest popularyzacja potencjału, jaki niesie za sobą współpraca nauki z biznesem. Na konkurs można zgłaszać uczniów, którzy nie ukończyli 20 roku życia. Rejestracja kończy się wraz z końcem grudnia.

Festiwal E(x)plory obejmuje projekty naukowe z dziedziny nauk ścisłych, głównie przyrodniczych, technicznych, matematycznych, medycznych, społecznych i ekonomicznych oraz humanistyki. Udział w konkursie jest bezpłatny, a na zwycięzców czekają nagrody finansowe (I miejsce - 6000 zł, II - 4000 zł, III - 2000 zł). Ponadto uczniowie, którzy wygrają konkurs, zostaną zaproszeni do udziału w międzynarodowym finale Intel ISEF, INESPO oraz Expo Sciences International oraz możliwość odbycia stażu w firmach badawczo-rozwojowych. Jeżeli uczniowie pracują w kołach zainteresowań i posiadają ciekawe projekty, mogą zgłaszać się indywidualnie lub w grupach, maksymalnie do trzech osób.

Więcej informacji na temat Festiwalu E(x)plory i Fundacji Zaawansowanych Technologii znajduje się na stronach internetowych www.explory.pl oraz www.fzt.org.pl. Fundacja chętnie dostarczy materiały promocyjne (plakaty, ulotki), ale także, jeśli szkoła wyrazi taką chęć, zorganizuje spotkania z uczniami. Projekty prosimy zgłaszać do końca grudnia.

Festiwal E(x)plory jest organizowany przez Fundację Zaawansowanych Technologii. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. +48 22 835 77 33 lub elektronicznie pod adresem explory@explory.pl .

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4501