Wstecz

Dalej

Szkolenia w ramach Grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty    20.11.2012
Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie otrzymał zgodę na realizację dodatkowych edycji tych kursów w ramach Grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że przy rekrutacji brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram szkoleń. Serdecznie zapraszamy!

Świetlica szkolna - nowoczesne metody pracy (praca z uczniem na I etapie edukacyjnym)
Adresacidyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych
Termin realizacji  14 grudnia 2012 r. (16.30-18.45); 15 grudnia 2012 r. (9.00-15.30)
Liczba godzin12
KierownikJoanna Suchecka
Koszt18,00 zł
Miejsce realizacjiOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14
OrganizatorOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Kształtowanie poprawności językowej uczniów w wypowiedziach pisemnych i ustnych (praca z uczniem w II i III etapie edukacyjnym)
Adresacidyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów
Termin realizacji  30 listopada 2012 r. (14.45-18.15) - wykład dra Jarosława Liberka i prof. dr hab. Małgorzaty Witaszek-Samborskiej w Poznaniu
(UWAGA: dowóz autokarem z Konina i powrót tego samego dnia; koszty przejazdu i wyżywienia w całości pokrywa organizator);
1 grudnia 2012 r. (9.00-15.45) - szkolenie na miejscu - w ODN w Koninie
Liczba godzin12
KierownikJoanna Suchecka
Koszt18,00 zł
Miejsce realizacjiOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1 (dzień pierwszy)
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14 (dzień drugi)
OrganizatorOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Rozwijanie kompetencji poznawczych w kontekście przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Adresacidyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele
Termin realizacji  26 listopada 2012 r. (15:00-19:00)
Liczba godzin5
KierownikMałgorzata Pogodska
Koszt5,00 zł
Miejsce realizacjiOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14
OrganizatorOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Nauczanie matematyki w klasach I-III (I etap edukacyjny - edukacja wczesnoszkolna)
Adresacinauczyciele szkół podstawowych związani z edukacją wczesnoszkolną, dyrektorzy szkół
Termin realizacji  30 listopada 2012 r. (15:00-19:00); 1 grudnia 2012 r. (9:00-14:45)
Liczba godzin12
KierownikMałgorzata Pogodska, Ewa Łechtańska
Koszt12,00 zł
Miejsce realizacjiOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14
OrganizatorOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Planowanie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ocena jej efektów (praca z uczniem w I etapie edukacyjnym)
Adresacidyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych
Termin realizacji  8 grudnia 2012 r. (9:00-14:45); 9 grudnia 2012 r. (9:00-14:45)
Liczba godzin12
KierownikMałgorzata Pogodska
Koszt18,00 zł
Miejsce realizacjiOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14
OrganizatorCentrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Praca z dzieckiem sześcioletnim w szkole (I etap edukacyjny - edukacja wczesnoszkolna)
Adresacinauczyciele szkół podstawowych pracujący z dziećmi sześcioletnimi, dyrektorzy szkół
Termin realizacji  8 grudnia 2012 r. (9:00-15:45)
Liczba godzin8
KierownikJustyna Ziomek
Koszt7,00 zł
Miejsce realizacjiOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14
OrganizatorOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4507