Wstecz

Dalej

Szkolenie “Prawo oświatowe i wewnątrzszkolne …”    20.11.2012
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zachęca do skorzystania z nowej propozycji szkolenia rady pedagogicznej
“Prawo oświatowe i wewnątrzszkolne w zakresie prowadzenia dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji nauczyciela i wychowawcy”.

Osoba prowadząca: Krzysztof Paluszkiewicz
Liczba godzin: 4
Koszt: 750 zł

Serdecznie zapraszamy!

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4509