Wstecz

Dalej

26 kwietnia 2014 r. odbyła się w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych dwunasta edycja konkursu promującego twórczość poetów związanych z Wielkopolską. Konkurs od lat jest realizowany we współpracy Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i ZSGE. Konkursowe jury obradowało pod przewodnictwem pana Jarosława Sparażyńskiego z Młodzieżowego Domu Kultury, a w jego składzie znaleźli się: Zbigniew Budny (CDN w Koninie), Aleksandra Czaplicka-Wojtas (ZSGE), Agata Nogal (CDN w Koninie). Gościem specjalnym tegorocznych zmagań był pan Janusz Gulczyński, który dzielił się z młodzieżą swoimi refleksjami na temat pracy twórcy i sposobami odbioru jego tekstów. Po wysłuchaniu prezentacji jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii: uczniowie gimnazjów
 • I miejsce - Kamil Śmietański (Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Koninie)
 • II miejsce - Maryna Klimek (Gimnazjum w Malanowie)
 • III miejsce - Klaudia Szkudlarek (Zespół Szkół w Dębach Szlacheckich)
wyróżnienia:
 • Olga Kwiręg (Zespół Szkół w Dębach Szlacheckich)
 • Oliwia Markiewicz (Gimnazjum w Malanowie)
 • Monika Frątczak (Zespół Szkół w Dębach Szlacheckich)
w kategorii: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 • I miejsce - Michalina Maciaszek (II Liceum w Koninie)
wyróżnienia:
 • Klaudia Antczak (Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie)
 • Damian Jabłonowski (Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie)
Nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie wiersza konińskiego poety otrzymał Kamil Śmietański, zaś Nagrodę Dyrektora ZSGE - Michalina Maciaszek. Gratulujemy wszystkim recytatorom, a szczególne słowa podziękowania kierujemy do ich opiekunów za trud przygotowania młodzieży, zapraszając jednocześnie do udziału w przyszłorocznej edycji.

Terminy konkursów przedmiotowych organizowanych w powiecie turkowskim
przez Panią Elżbietę Frasunkiewicz - doradcę metodycznego edukacji wczesnoszkolnej
4.04.20149.00-14.00Ostateczny termin składania prac konkursowych przedszkolaków na konkurs "Moje kolorowe miasto"
28.04.201411.00Miejski konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas szóstych
(Szkoła Podstawowa nr 4 w Turku)
6.05.201411.00Miejski konkurs z przyrody dla uczniów klas szóstych
(Szkoła Podstawowa nr 5 w Turku)
7.05.201410.00Powiatowy konkurs czytania ze zrozumieniem - klasy III
(Szkoła Podstawowa w Grzymiszewie)
14.05.201411.00Międzypowiatowy konkurs z biologii dla gimnazjalistów
(Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie)
19.05.201411.00Międzypowiatowy konkurs czytania ze zrozumieniem dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej
(Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie)
20.05.201411.00Miejski konkurs z języka polskiego dla uczniów klas szóstych
(Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku)


Zapraszamy uczniów gimnazjów oraz młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego do udziału

w “Konkursie Recytatorskim «Wielkopolska w Poezji»”.

Konkurs organizuje Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie we współpracy z Zespołem Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie.

Założenia programowe
 • Prezentowane teksty muszą być autorstwa poetów wielkopolskich bądź dotyczyć Wielkopolski.
 • Każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory poetyckie (bądź ich fragmenty), natomiast wykonuje jeden (w szczególnych przypadkach - na życzenie jury - recytuje drugi wiersz). Czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.

Zasady organizacyjne

Recytatorzy rywalizują w dwóch kategoriach:
 • uczniowie gimnazjów,
 • uczniowie młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs przebiega w dwóch etapach:
 • eliminacje - organizowane w szkołach; wyłaniają kilku laureatów - reprezentantów szkoły w finale; przeprowadzane są do 31 marca 2014 r.;
 • finał - realizowany w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie (ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 3) w dniu 26 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00.

Zgłoszenie zawodników do finału następuje wskutek wypełnienia zamieszczonej poniżej Karty uczestnictwa i przesłania jej do Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin) na ręce konsultanta Zbigniewa Budnego do dnia 18 kwietnia 2014 r. z dopiskiem: "XII Konkurs Recytatorski Wielkopolska w Poezji".

Regulamin konkursu (zawiera Kartę uczestnictwa)Prezentujemy nagrodzone prace konkursowe w konkursie
filmowym “Z życia mojej szkoły”.

Laureaci konkursu w kategorii gimnazjów

Miejsce I - "W zdrowym ciele zdrowych duch"
Lipkowska Marta, Niemiec Natalia, Wiśniewski Jakub
Gimnazjum nr 7 im. W. Sikorskiego w KoninieMiejsce II - "Dzień z życia szkoły"
Przemysław Gaj, Jakub Ligocki, Jakub Pawłowski, Adrian Silny
Zespół Szkół w Żychlinie - Gimnazjum im. Jana Pawła IIWyróżnienie - "WF to nie tylko lekcja to także zabawa"
[zachowano oryg. pisownię]
Dębińska Julia, Kańczurzewski Sebastian, Plichta Klaudia
Gimnazjum nr 7 im. W. Sikorskiego w KoninieWyróżnienie - "Z życia mojej szkoły"
Ignaczak Julia, Grzelak Katarzyna, Kraszewska Monika, Studzińska Martyna
Gimnazjum nr 7 im. W. Sikorskiego w KoninieNagroda specjalna - "C`est la vie" - animacja rysunkowa wykonana na warsztatach PHASE 2013
Wojciechowska Milena
Gimnazjum nr 7 im. W. Sikorskiego w Koninie

[nie wyrażono zgody na publikację]Laureaci konkursu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

Miejsce I - "Od świtu do zmierzchu, czyli jeden dzień w I Liceum"
Cal Paweł, Hyży Norbert, Podlasiński Marcin, Sikorska Adrianna
I Liceum im. T. Kościuszki w KoninieMiejsce II - "Dzień z życia uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
im. Fryderyka Chopina w Żychlinie"

Bruździak Kinga, Kałużna Klaudia, Majewska Sandra, Markowski Damian
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w ŻychlinieWyróżnienie - "Retrospekcja naszych trzech lat"
Ryś Adam
III Liceum im. C. K. Norwida w KoninieSzanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Języka Angielskiego

zapraszamy do udziału

w XIII Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX,

który odbędzie się 4 marca 2014 r., początek - godz. 8:00-8:30

Tak jak w roku ubiegłym zgłoszenia uczestników należy dokonać poprzez elektroniczny system rejestracji uczestników i zarządzania przebiegiem edycji konkursu. W celu dokonania rejestracji szkoły (jeśli szkoła nie była zarejestrowana w roku ubiegłym) i zgłoszenia uczestników należy założyć konto szkoły korzystając ze strony internetowej www.fox.wombb.edu.pl.

W razie problemów z logowaniem prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem regionalnym konkursu: Justyna Ziomek, tel. 63 242 23 32 wew. 221.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, za którego zostanie uiszczona opłata konkursowa w wysokości 8 zł.
Zgłoszenia uczestników należy dokonać do 15 stycznia 2014 r. Po tym terminie nie będzie możliwości zarejestrowania szkoły i zgłoszenia uczestników, gdyż elektroniczny system rejestracji nie będzie aktywny.

Serdecznie zapraszamy do udziału tegorocznej edycji konkursu.

Regulamin konkursu

Instrukcja elektronicznej rejestracji

Plakat konkursowy

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

zapraszają młodych poetów ze szkół średnich i gimnazjów
regionu konińskiego do udziału w…

XXII Konińskim Konkursie Poetyckim im. Bogusława Janiszewskiego

Warunki uczestnictwa:
 • uczniowie szkół średnich i gimnazjów z powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego - 3 autorskie wiersze (maszynopis w 3 egzemplarzach);
 • każdy tekst podpisany godłem (pseudonimem);
 • w oddzielnej kopercie oznaczonej tym samym godłem: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu, szkoła, klasa, e-mail - przysłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • termin nadsyłania tekstów: do 31 stycznia 2014 r.;
 • planowany termin rozstrzygnięcia: 24 marca 2014 r.
Nasz adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3 D, tel. 63 243-86-24, e-mail: mdkkonin@konet.pl

Odpowiedzialni za Konkurs: mgr Jarosław Sparażyński (MDK), dr Zbigniew Budny (CDN).
 • Zastrzegamy sobie prawo rozstrzygania spraw nieujętych w regulaminie.
 • Nadesłanych prac nie zwracamy.
 • Wyróżnione wiersze zostaną wydrukowane w okolicznościowym tomiku.

(Pełny tekst regulaminu i formularz “zgody na przetwarzanie danych osobowych” na www.mdkkonin.pl.)

Plakat konkursowy

Regulamin konkursu

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

zapraszają młodych poetów regionu konińskiego
ze szkół podstawowych do udziału w…

XXIII Konińskim Konkursie Poezji Dziecięcej

Warunki uczestnictwa:
 • uczniowie szkół podstawowych regionu konińskiego;
 • nie więcej niż 3 autorskie wiersze (maszynopis w 3 egzemplarzach);
 • każdy tekst podpisany: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu, szkoła, klasa;
 • przysłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • termin nadsyłania tekstów: do 31 stycznia 2014 r.;
 • planowany termin rozstrzygnięcia: 24 marca 2014 r.
Nasz adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3 D, tel. 63 243-86-24, e-mail: mdkkonin@konet.pl

Odpowiedzialni za Konkurs: mgr Jarosław Sparażyński (MDK), dr Zbigniew Budny (CDN).
 • Zastrzegamy sobie prawo rozstrzygania spraw nieujętych w regulaminie.
 • Nadesłanych prac nie zwracamy.
 • Wyróżnione wiersze zostaną wydrukowane w okolicznościowym tomiku.

(Pełny tekst regulaminu i formularz “zgody na przetwarzanie danych osobowych” na www.mdkkonin.pl.)

Plakat konkursowy

Regulamin konkursu

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Matematyki
zapraszamy do udziału

w XXIII Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2014,

który odbędzie się 20 marca 2014 r., początek godz. 9:00.

Zgłoszenia uczestników należy dokonać poprzez elektroniczny system rejestracji uczestników i zarządzania przebiegiem edycji konkursu. W celu dokonania rejestracji szkoły i zgłoszenia uczestników należy korzystać ze strony internetowej www.kangur-mat.pl.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, za którego zostanie uiszczona opłata konkursowa w wysokości 8 zł na nowe konto Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie: 10 1320 1016 2783 6075 2000 0004 (Bank Pocztowy S.A.). Zgłoszenia uczestników należy dokonać do 15 stycznia 2014 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tej edycji konkursu.

Plakat konkursowy

Regulamin konkursu

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zachęca do zapoznania się z ofertą konkursów i olimpiad oraz przedsiewzięć adresowanych do uczniów zamieszczoną na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej - www.men.gov.pl w zakładce Życie szkoły/Uczeń zdolny.

Przedstawione w ofercie działania służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pubudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu.


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

35264770