Wstecz

Dalej

“Konkurs Recytatorski «Wielkopolska w Poezji»”    15.03.2014
Zapraszamy uczniów gimnazjów oraz młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego do udziału

w “Konkursie Recytatorskim «Wielkopolska w Poezji»”.

Konkurs organizuje Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie we współpracy z Zespołem Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie.

Założenia programowe
  • Prezentowane teksty muszą być autorstwa poetów wielkopolskich bądź dotyczyć Wielkopolski.
  • Każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory poetyckie (bądź ich fragmenty), natomiast wykonuje jeden (w szczególnych przypadkach - na życzenie jury - recytuje drugi wiersz). Czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.

Zasady organizacyjne

Recytatorzy rywalizują w dwóch kategoriach:
  • uczniowie gimnazjów,
  • uczniowie młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs przebiega w dwóch etapach:
  • eliminacje - organizowane w szkołach; wyłaniają kilku laureatów - reprezentantów szkoły w finale; przeprowadzane są do 31 marca 2014 r.;
  • finał - realizowany w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie (ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 3) w dniu 26 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00.

Zgłoszenie zawodników do finału następuje wskutek wypełnienia zamieszczonej poniżej Karty uczestnictwa i przesłania jej do Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin) na ręce konsultanta Zbigniewa Budnego do dnia 18 kwietnia 2014 r. z dopiskiem: "XII Konkurs Recytatorski Wielkopolska w Poezji".

Regulamin konkursu (zawiera Kartę uczestnictwa)


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

3058