Wstecz

Dalej

Informujemy wszystkich młodych recytatorów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz ich opiekunów, że termin przesyłania zgłoszeń na tegoroczną 15. edycję

Konkursu Recytatorskiego “Wielkopolska w poezji”

upływa 3 kwietnia 2017 roku (finał 8 kwietnia 2017 r.)

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w turnieju.

Organizatorzy

Regulamin konkursu oraz wzór Karty uczestnictwa

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Języka Angielskiego, Uczniowie!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego “Fox 2017” organizowanego pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Termin: 28 lutego 2017 r.; początek 8.00-8.30.

Szczegóły dotyczące organizacji konkursu zawarte są w Regulaminie.

Uwaga: termin rejestracji został wydłużony do 20 stycznia 2017 r.

Justyna Ziomek
Regionalny koordynator konkursu

Regulamin konkursu

Plakat konkursu

Instrukcja elektronicznej rejestracji

Zapraszamy do udziału

XXVI Międzypowiatowym Konińskim Konkursie Poezji Dziecięcej.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

Wiersze należy przesyłać w terminie do 31 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Regulamin konkursu

Zapraszamy do udziału

XXV Międzypowiatowym Konińskim Konkursie Poetyckim im. Bogusława Janiszewskiego “Poezja młoda – poezja nowa”.

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

Wiersze należy przesyłać w terminie do 31 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Regulamin konkursu

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Matematyki!

Zapraszamy uczniów Państwa szkół do udziału w Międzynarodowym Konkursie “Kangur Matematyczny” (edycja w 2017 r.), który odbędzie się 16 marca 2017 r., początek godz. 9:00.

W celu dokonania rejestracji szkoły i zgłoszenia uczestników należy korzystać ze strony internetowej www.kangur-mat.pl

Dostosowując nasze działania do nadrzędnych regulacji prawnych, musieliśmy wprowadzić od tego roku oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w naszym konkursie. Tym samym zgodnie z Regulaminem Międzynarodowego Konkursu “Kangur Matematyczny”, każdy uczestnik konkursu powinien dostarczyć opiekunowi szkolnemu Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacją jego zapisów (blankiet oświadczenia jest dostępny na stronie konkursu). Opiekun szkolny powinien przechowywać te oświadczenia wraz z listą uczestników do końca roku szkolnego.

Do koordynatora regionalnego należy przesłać podpisaną Zgodę dyrektora szkoły na udział w konkursie i zobowiązanie szkolnego opiekuna do przeprowadzenia konkursu (wygenerowaną podczas elektronicznej rejestracji); adres pocztowy przesyłki – Komitet Regionalny z siedzibą w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, za którego zostanie uiszczona opłata konkursowa w wysokości 9 zł na konto Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – Bank Pocztowy Konin 10 1320 1016 2783 6075 2000 0004.

Zgłoszenia uczestników należy dokonać do 15 stycznia 2017 r.

Koordynator regionalny

Regulamin konkursu

Plakat konkursu

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

35264812