Wstecz

Dalej

Międzynarodowy Konkurs “Kangur Matematyczny”    16.11.2016
Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Matematyki!

Zapraszamy uczniów Państwa szkół do udziału w Międzynarodowym Konkursie “Kangur Matematyczny” (edycja w 2017 r.), który odbędzie się 16 marca 2017 r., początek godz. 9:00.

W celu dokonania rejestracji szkoły i zgłoszenia uczestników należy korzystać ze strony internetowej www.kangur-mat.pl

Dostosowując nasze działania do nadrzędnych regulacji prawnych, musieliśmy wprowadzić od tego roku oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w naszym konkursie. Tym samym zgodnie z Regulaminem Międzynarodowego Konkursu “Kangur Matematyczny”, każdy uczestnik konkursu powinien dostarczyć opiekunowi szkolnemu Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacją jego zapisów (blankiet oświadczenia jest dostępny na stronie konkursu). Opiekun szkolny powinien przechowywać te oświadczenia wraz z listą uczestników do końca roku szkolnego.

Do koordynatora regionalnego należy przesłać podpisaną Zgodę dyrektora szkoły na udział w konkursie i zobowiązanie szkolnego opiekuna do przeprowadzenia konkursu (wygenerowaną podczas elektronicznej rejestracji); adres pocztowy przesyłki – Komitet Regionalny z siedzibą w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, za którego zostanie uiszczona opłata konkursowa w wysokości 9 zł na konto Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – Bank Pocztowy Konin 10 1320 1016 2783 6075 2000 0004.

Zgłoszenia uczestników należy dokonać do 15 stycznia 2017 r.

Koordynator regionalny

Regulamin konkursu

Plakat konkursu

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4668