Wstecz

Dalej

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w konkursie na scenariusz działań edukacyjnych na temat:

“Znaczenie chrztu Polski dla budowania tożsamości państwa i narodu”.

Przedmiotem Konkursu jest scenariusz lekcji wychowawczej lub dowolnego przedmiotu (np. języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze) bądź różnorodnych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (np. projektu edukacyjnego, zajęć pozalekcyjnych, konkursu, uroczystości, wycieczki albo innej dowolnej formy zaproponowanej uczniom) na temat: “Znaczenie chrztu Polski dla budowania tożsamości państwa i narodu”.

Adresatami Konkursu są nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim, studenci kierunków pedagogicznych oraz wszyscy zainteresowani proponowaną tematyką.

Prace konkursowe można nadsyłać do 20 kwietnia 2016 r.

Regulamin konkursu (z kartą zgłoszenia)

Zachęcamy do udziału
w XIV Konkursie Recytatorskim "Wielkopolska w poezji".

Informujemy wszystkich młodych recytatorów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz ich opiekunów, że termin przesyłania zgłoszeń na tegoroczną edycję konkursu upływa 15 kwietnia 2016 roku.

REGULAMIN konkursu oraz wzór KARTY UCZESTNICTWA są dostępne do pobrania poniżej.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w turnieju –
organizatorzy.

Regulamin konkursu (zawiera kartę zgłoszenia)

Konkursy literackie    30.09.2015
CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich o/Konin zapraszają do wzięcia udziału w konkursach literackich: Termin nadsyłania prac konkursowych do 16 października 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu – koniec października 2015 r.
Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Języka Angielskiego!
Uczniowie!

Zapraszamy do udziału

w XVI Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX,

który odbędzie się 1 marca 2016 r., początek – w godz. 8:00-8:30

Ta edycja edycja Konkursu organizowana jest pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Nagrodą główną w konkursie jest udział w obozie językowym dla laureatów w kategoriach Kittens II - Eagles I. Przewidujemy również szereg atrakcyjnych nagród rzeczowych. Nową formą nagród będą egzaminy CAMBRIDGE ENGLISH sponsorowane przez LANG Language Training.

Rejestracja do konkursu będzie możliwa do 15 stycznia 2016 roku. Szczegóły dotyczące organizacji konkursu zawarte są w Regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału tegorocznej edycji konkursu.

Justyna Ziomek
Regionalny koordynator konkursu

Regulamin konkursu

Instrukcja elektronicznej rejestracji

Plakat konkursu

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

zapraszają młodych poetów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego do udziału

w XXIV Międzypowiatowym
Konińskim Konkursie Poetyckim
im. Bogusława Janiszewskiego
“Poezja młoda – poezja nowa”
.

Warunki uczestnictwa:
 • w konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego;
 • należy nadesłać 3 autorskie wiersze (maszynopis w 3 egzemplarzach); każdy tekst podpisany godłem (pseudonimem); w oddzielnej kopercie oznaczonej tym samym godłem: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu, szkoła, klasa, e-mail;
 • przysłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • termin nadsyłania tekstów: do 31 stycznia 2016 r.;
 • planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu: 22 marca 2016 r.;
Wiersze prosimy przesyłać pod adresem:
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3 D
tel. 63 243-86-24, e-mail: mdkkonin@konet.pl

Odpowiedzialni za Konkurs:
mgr Jarosław Sparażyński (MDK),
dr Zbigniew Budny (CDN).
 • Zastrzegamy sobie prawo rozstrzygania spraw nieujętych w regulaminie.
 • Nadesłanych prac nie zwracamy.
 • Wyróżnione wiersze zostaną wydrukowane w okolicznościowym tomiku.
Szczegółowy regulamin na stronie: www.mdkkonin.pl.

Plakat konkursowy

Regulamin konkursu

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

zapraszają młodych poetów regionu konińskiego
ze szkół podstawowych do udziału

w XXV Międzypowiatowym Konińskim Konkursie Poezji Dziecięcej

Warunki uczestnictwa:
 • mogą brać uczniowie szkół podstawowych regionu konińskiego;
 • należy nadesłać nie więcej niż 3 autorskie wiersze (maszynopis w 3 egzemplarzach);
 • każdy tekst podpisany: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu, szkoła, klasa;
 • przysłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • termin nadsyłania tekstów: do 31 stycznia 2016 r.;
 • planowany termin rozstrzygnięcia: 22 marca 2016 r.
Nasz adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3 D, tel. 63 243-86-24, e-mail: mdkkonin@konet.pl

Odpowiedzialni za Konkurs: mgr Jarosław Sparażyński (MDK), dr Zbigniew Budny (CDN).
 • Zastrzegamy sobie prawo rozstrzygania spraw nieujętych w regulaminie.
 • Nadesłanych prac nie zwracamy.
 • Wyróżnione wiersze zostaną wydrukowane w okolicznościowym tomiku.
(Pełny tekst regulaminu i formularz “zgody na przetwarzanie danych osobowych” na www.mdkkonin.pl.)

Plakat konkursowy

Regulamin konkursu

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Matematyki
zapraszamy do udziału

w XXV Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2016,

który odbędzie się 17 marca 2016 r.

Zgłoszenia uczestników należy dokonać poprzez elektroniczny system rejestracji uczestników i zarządzania przebiegiem edycji konkursu. W celu dokonania rejestracji szkoły i zgłoszenia uczestników należy korzystać ze strony internetowej www.kangur-mat.pl.

Regionalny Komitet Organizacyjny:
Małgorzata Pogodska
Elżbieta Szmytkowska
Marek Rogala
Piotr Gołdyn

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXV edycji konkursu.

Plakat konkursowy

Regulamin konkursu

Informujemy, że posumowanie XXV Międzynarodowego Konkurs Matematycznego KANGUR 2016 w rejonie konińskim odbędzie się 14 czerwca 2016 r. w kinie Oskard w Koninie. Szczegóły uroczystości – po 20 maja na stronie www.cdnkonin.pl.

Przedziały wyników konkursu (wymagania punktowe)

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

35264813