Wstecz

Dalej

Konkurs “Znaczenie chrztu Polski dla budowania…”    15.02.2016
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w konkursie na scenariusz działań edukacyjnych na temat:

“Znaczenie chrztu Polski dla budowania tożsamości państwa i narodu”.

Przedmiotem Konkursu jest scenariusz lekcji wychowawczej lub dowolnego przedmiotu (np. języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze) bądź różnorodnych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (np. projektu edukacyjnego, zajęć pozalekcyjnych, konkursu, uroczystości, wycieczki albo innej dowolnej formy zaproponowanej uczniom) na temat: “Znaczenie chrztu Polski dla budowania tożsamości państwa i narodu”.

Adresatami Konkursu są nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim, studenci kierunków pedagogicznych oraz wszyscy zainteresowani proponowaną tematyką.

Prace konkursowe można nadsyłać do 20 kwietnia 2016 r.

Regulamin konkursu (z kartą zgłoszenia)

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4669