Wstecz

Dalej

XXV Międzypowiatowy Koniński Konkurs Poezji Dziecięcej    5.12.2015
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

zapraszają młodych poetów regionu konińskiego
ze szkół podstawowych do udziału

w XXV Międzypowiatowym Konińskim Konkursie Poezji Dziecięcej

Warunki uczestnictwa:
  • mogą brać uczniowie szkół podstawowych regionu konińskiego;
  • należy nadesłać nie więcej niż 3 autorskie wiersze (maszynopis w 3 egzemplarzach);
  • każdy tekst podpisany: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu, szkoła, klasa;
  • przysłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • termin nadsyłania tekstów: do 31 stycznia 2016 r.;
  • planowany termin rozstrzygnięcia: 22 marca 2016 r.
Nasz adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3 D, tel. 63 243-86-24, e-mail: mdkkonin@konet.pl

Odpowiedzialni za Konkurs: mgr Jarosław Sparażyński (MDK), dr Zbigniew Budny (CDN).
  • Zastrzegamy sobie prawo rozstrzygania spraw nieujętych w regulaminie.
  • Nadesłanych prac nie zwracamy.
  • Wyróżnione wiersze zostaną wydrukowane w okolicznościowym tomiku.
(Pełny tekst regulaminu i formularz “zgody na przetwarzanie danych osobowych” na www.mdkkonin.pl.)

Plakat konkursowy

Regulamin konkursu


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4672