Wstecz

Dalej

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Matematyki!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Regionalny Komitet Organizacyjny zaprasza uczniów z Państwa szkół do udziału

w Międzynarodowym Konkursie “Kangur Matematyczny”,

który odbędzie się 15 marca 2018 r.; ropoczęcie o godz. 9:00.

W celu dokonania rejestracji szkoły i zgłoszenia uczestników należy korzystać ze strony internetowej www.kangur-mat.pl .

Zgłoszenia uczestników należy dokonać w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje

Regulamin konkursu

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zachęca uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego do udziału

w XXVII Międzypowiatowym Konińskim Konkursie Poetyckim im. Bogusława Janiszewskiego “Poezja młoda – poezja nowa”.

Wiersze należy przesyłać w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu – 23 marca 2018 r.

Regulamin Konkursu

Plakat Konkursu

Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Języka Angielskiego,

zapraszamy do udziału

Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego “Fox”,

który odbędzie się we wtorek 27 lutego 2018 r., początek 8:00-8:30.

Rejestracji uczestników zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji e-rejestracji będzie można dokonać od 20 listopada 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, za którego zostanie uiszczona opłata konkursowa w wysokości 9 zł.

Szczegółowe informacje na stronie http://fox.bielsko.pl/pages/strona-glowna.

Serdecznie zapraszamy do udziału tegorocznej edycji konkursu.

Lidia Kantek, regionalny koordynator konkursu

Regulamin konkursu

Plakat konkursu

Instrukcja elektronicznej rejestracji

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie we współpracy z Zespołem Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie organizuje

XVI Konkurs Recytatorski “Wielkopolska w Poezji”.

Eliminacje szkolne – do 21 marca 2018 r.

Zgłoszenie uczestników do finału – 6 kwietnia 2018 r.

Finał – 14 kwietnia 2018 r.

Zapraszamy!

Regulamin konkursu

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza wszystkich uczniów klas I-III do udziału w konkursie plastycznym “Nowy wizerunek Celinki i Stefcia” organizowanym przy współpracy z firmą Kupiec.

W kartach pracy dla uczniów przewijają się dwie postaci Celinka i Stefcio. Konkurs polega na zaprojektowaniu nowych wizerunków tych postaci.

Konkurs trwa od 5 lutego 2018 r. do 2 kwietnia 2018 r. Prace proszę przesyłać pod adresem CDN w Koninie. Szczegółowe informacje w dołączonym regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

35264811