Wstecz

Dalej

Oś czasu

→ AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY

Konferencja międzynarodowa “Edukacja dla demokracji. Problemy ekonomiczne, humanistyczne i społeczno-polityczne”

Konferencja skierowana jest dla naukowców, działaczy państwowych i samorządowych oraz studentów ekonomii, politologii, pedagogiki i psychologii, nauczycieli wszystkich typów szkół oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką.

XXV Konińskie Spotkania Edukacyjne

XXV Konińskie Spotkania Edukacyjne składają się z konferencji (dwa wykłady ekspertów) oraz spotkań warsztatowych z nauczycielami. Celem Spotkań jest popularyzacja najnowszych trendów edukacyjnych oraz wspieranie nauczycieli w samorozwoju i doskonaleniu warsztatu pracy – w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej.

Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

Nauczyciele po ukończeniu kursu uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych. Zajęcia płatne, prowadzone przez okres 10 miesięcy w formie hybrydowej.

Wyłanianie kandydatów na stanowiska nauczycieli-doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty wszczął procedurę wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli-doradców metodycznych. Termin składania dokumentów: 8 sierpnia 2023 r.

Konkurs “Będę Biznesmenem – BeBi”

Celem Konkursu jest pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia oraz rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów, stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości.

Konkurs “Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2022 roku”

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych wielkopolskich mistrzów oraz czeladników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.

Oficjalne przekazanie materiałów edukacyjnych w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Relacja z oficjalnego przekazania materiałów edukacyjnych w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, które odbyło się 19 maja 2023 r. w CDN Publicznej Bibliotece Pedagogiczej w Koninie.

Konkurs “Mój pomysł na wakacje bez komputera i telefonu”

Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do spędzania czasu wakacyjnego w sposób aktywny i kreatywny, z dala od ekranów komputerów i telefonów. Formy prac konkursowych są dowolne: napisz, narysuj, zrób zdjęcie, zaśpiewaj… i co tam tylko wymyślisz.


« Poprzednia          Następna »

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

98326