Wstecz

Dalej

Konferencja międzynarodowa “Edukacja dla demokracji. Problemy ekonomiczne, humanistyczne i społeczno-polityczne”    23.08.2023

Szanowni Państwo,

zachęcamy do udziału w międzynarodowej konferencji

“Edukacja dla demokracji. Problemy ekonomiczne, humanistyczne i społeczno-polityczne”,

która odbędzie się 29 września 2023 r. w godz. 9.00-15.30 w Sali Sesyjnnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Organizatorami konferencji są: Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Fundacja Collegium Nobilium Novum i Oddział w Poznaniu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Konferencja skierowana jest do naukowców, działaczy państwowych i samorządowych oraz studentów ekonomii, politologii, pedagogiki i psychologii, nauczycieli wszystkich typów szkół oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Społeczeństwa niespiesznie uczą się demokracji, a procesy są wielopoziomowe. Obok szczebla globalnego i narodowego wyłania się w nich szczebel instytucjonalny i obywatelski, w tym sąsiedzki i rodzinny, zaś zagadnienia m.in. gospodarcze, humanistyczne społeczne i polityczne tworzą oryginalne węzły.

Potrzebna jest wiedza o demokratyzacji oraz kulturze jej wdrażania – na co w ramach konferencji pragniemy spojrzeć z różnych perspektyw, kładąc jednocześnie szczególny nacisk na rolę, jaką w procesach demokratycznych odgrywa język.

Rejestracja oraz szczegółowy program


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

19704