Wstecz

Dalej

XXV Konińskie Spotkania Edukacyjne    10.08.2023
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie po raz 25. zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych do udziału

w Konińskich Spotkaniach Edukacyjnych,

które odbędą się pod hasłem

“Partnerstwo, podmiotowość, współpraca w edukacji”.

W ramach XXV Konińskich Spotkań Edukacyjnych odbędą się:

  • konferencja (9 września 2023 r. w godz. 10.00-12.00 w Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie, budynek I – aula);
  • spotkania edukacyjne (warsztaty) z nauczycielami (wg załączonego harmonogramu).

Konferencja kierowana jest do kadry kierowniczej i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Celem konferencji jest wspieranie nauczycieli w samorozwoju i doskonaleniu warsztatu pracy w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej.

Program konferencji:

  • Aleksandra Rodzewicz, “Podnoszenie jakości wsparcia dzieci, uczniów i rodzin w oświacie i innych sferach życia społecznego”;
  • Anna Hryniewicz, “Neurobiologia w relacjach szkolnych”.
(Link do zalogowania się na konferencję: ISOS Konferencja).

Przedsięwzięcie edukacyjne objęte zostało patronatem honorowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Celem działania jest popularyzacja najnowszych trendów edukacyjnych oraz wspieranie nauczycieli w samorozwoju i doskonaleniu warsztatu pracy – w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji i warsztatach proszone są o zapisywanie się w ISOS (osobno na konferencję i wybrane spotkania warsztatowe). Partnerem Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie.

Informacja o XXV Konińskich Spotkaniach Edukacyjnych i harmonogram warsztatów edukacyjnych


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

19738