Wstecz

Dalej

Konkurs “Będę Biznesmenem – BeBi”    11.07.2023

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie informuje o organizowanym konkursie dla uczniów szkół ponadpodstawowych

“Będę Biznesmenem – BeBi”.

Jest to już VII edycja konkursu. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego. Zwycięzcy konkursu atrakcyjne otrzymają nagrody i wyróżnienia.

Celem Konkursu jest pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia oraz rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów, stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 3 listopada 2023 r. do Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno. Na kopercie z pracą konkursową prosimy umieścić dopisek: “Konkurs Będę Biznesmenem – BeBi”. (W razie przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w poniższych materiałach.

Osoba do kontaktu w CDN w Koninie: Lidia Kantek, tel. 63 245 75 20 wew. 231, e-mail: lkantek@cdnkonin.pl

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu (zawiera kartę zgłoszenia)


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

73519