Wstecz

Dalej

→ ARCHIWUM
Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (z 29 października 2012 r.) zostaje utworzony z dniem 1 stycznia 2013 r. zespół placówek CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE (CDN) składający się z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (ODN) i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie (PBP) wraz z trzema filiami: w Kole, Słupcy i Turku.

Zakres wykonywanych usług edukacyjnych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wynika z zadań statutowych obu placówek i pozostaje w dotychczasowym kształcie.

Dane adresowe Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej pozostają bez zmian.

NIP: 665-29-90-753
Regon: 302306596
Konto bankowe: 10 1320 1016 2783 6075 2000 0004 (Bank Pocztowy S.A.)Szanowni Państwo!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

zapraszają Dyrektorów, Nauczycieli, Wychowawców, Pedagogów, Psychologów szkolnych wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

do udziału w KONFERENCJACH METODYCZNYCH

zaplanowanych na 31 sierpnia 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Koninie (OSIEDLE CHORZEŃ)

pod hasłem DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

Tematyka konferencji:
 • Diagnostyka i ewaluacja - różnice i podobieństwa.
 • Autoewaluacja pracy nauczyciela a ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły.
 • Diagnozowanie osiągnięć uczniów na poszczególnych przedmiotach nauczania.
 • Podstawowe informacje dotyczące pracy w roku szkolnym 2013/2014.
 • Oferta doskonalenia na rok szkolny 2013/14.
Serdecznie zapraszamy !!!

Zobacz/pobierz harmonogram konferencji

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy zapraszają na studia podyplomowe o kierunkach:
 • Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych
 • Dysleksja rozwojowa i terapia pedagogiczna
 • Pedagog szkolny, moderator procesu wychowawczego, mediator, coach
 • Terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym z ADHD)
 • Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie
 • Kuratela sądowa
(Wykaz realizowanych kiernunków znajduje się na stronie www.podyplomowe.kpsw.edu.pl/index.php?a=kierunki_konin,
natomiast na podstronie www.podyplomowe.kpsw.edu.pl/index.php?a=dla_nauczycieli można zasięgnąć bliższych informacji dotyczących poszczególnych kierunków studiów.)

Aby zgłosić się na studia, należy ze strony internetowej uczelni - Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy www.kpsw.edu.pl, z zakładki “Studia Podyplomowe/Rekrutacja” pobrać podanie, wypełnić i wysłać wraz z załącznikami oraz dowodem opłaty rekrutacyjnej do Bydgoszczy pod wskazanym adresem (tutaj przejdziesz do zakładki “Rekrutacja” www.podyplomowe.kpsw.edu.pl/index.php?a=rekrutacja).

Dokładny regulamin studiów znajduje się na stronie uczelni.

Studia w Koninie zostaną uruchomione, jeśli na dany kierunek zgłosi się co najmniej 15 osób.

Studia trzysemestralne - tak jak dwusemestralne - trwają rok, przy czym dwa semestry (1. i 3.) odbywają się w systemie niestacjonarnym, a semestr 2. w systemie stacjonarnym (w okresie ferii zimowych).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w sekretariacie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, tel. 63 242 23 32, cdn@cdnkonin.pl

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na szkolenie w ramach grantów edukacyjnych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla części nr 2.

Temat: Nowatorskie formy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej

(zgodnie ze specyfikacją, szkolenie zrealizowane zostanie w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu; zgłoszenia na szkolenie kierować należy do ODN w Poznaniu)

Adresat: nauczyciele szkół podstawowych

Forma: szkolenie z częścią warsztatową

Treści:
 • potrzeby i zadania rozwojowe dziecka;
 • nowatorskie formy pracy świetlicy na tle form tradycyjnych. Dobre praktyki w zakresie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych;
 • opracowanie przykładowego scenariusza zajęć z wykorzystaniem wybranych form pracy (zajęcia dydaktyczne, ruchowe, przyrodnicze, plastyczne, umuzykalniające, artystyczne).
Liczba godzin: 6

Termin zajęć: I grupa: 5 X 2013, godz. 9.00-14.00   II grupa: 26 X 2013, godz. 9.00-14.00

Miejsce: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

Kierownik projektu: Joanna Suchecka (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie)

Osoba odpowiedzialna za realizację w Poznaniu: Justyna Szychowiak (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu)

Odpłatność uczestnika: 9 zł

Szanowni Państwo!

Zapraszam na Letnią Akademię Nauczyciela, w której ramach organizujemy w sierpniu 2013 r. warsztaty:
 • Marsz po zdrowie kijkami Nordic Walking
 • Joga sposobem na jedność duszy, ciała i umysłu
Zapisy do 30 lipca 2013 r. poprzez Internetowy System Obsługi Szkoleń na stronie internetowej Centrum.

Zobacz szczegóły

Iwona Hudańska

Wakacje w muzeum    27.06.2013
Szanowni Państwo!

Okres wakacji to czas odpoczynku i rozrywki. Na naszych terenach są organizowane różnego rodzaju formy wypoczynku dla młodzieży i dorosłych. Dlatego też na naszych stronach będziemy umieszczać ciekawe propozycje naszych wielkopolskich muzeów celem przybliżenia edukacji muzealnej, po to by poprzez naukę i zabawę lepiej poznać piękno naszej Wielkopolski. Dziś zapraszamy do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Podajemy Państwu link ze szczegółowymi informacjami.

Muzeum Narodowe w Poznaniu / Wystawy

Muzeum Narodowe w Poznaniu / Wakacje w muzeum

Z pozdrowieniami wakacyjnymi
dr Jolanta Kmieć

Warsztaty decupage    12.06.2013
Zapraszamy zainteresowanych na warsztaty decupage w dniach: 29-30 czerwca 2013 r., które odbędą się w Ośrodku Szkoleniowym w Wąsoszach. Koszt warsztatów wynosi 80 zł. Prosimy o dokonanie wpłat do 26 czerwca 2013 r. na konto Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Opłata za posiłki (kolacja i gril, śniadanie, obiad) i nocleg - 80 zł - indywidualnie na miejscu w ośrodku. Prosimy o potwierdzenie rezerwacji noclegów i wyżywienia - Ośrodek w Wąsoszach, tel. 632706194.

Na uroczystość podsumowania konkursów zapraszamy tych uczestników, którzy uzyskali tytuł laureata, wynik bardzo dobry lub wyróżnienie w konkursie KANGUR oraz tytuł laureata, wynik bardzo dobry lub dobry w konkursie FOX. Serdecznie zapraszamy opiekunów, szkolnych organizatorów konkursów, dyrektorów szkół, rodziców, sympatyków konkursu.

Uroczystość odbędzie się 19 czerwca 2013 r. w godzinach: 10.00-13.00 w Auli Centrum Wykładowo-Dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, ul Popiełuszki 4 (Konin - Morzysław).

Wyniki konkursów są dostępne szkolnym organizatorom po zalogowaniu się na konto szkoły.

Przedziały wyników dla konkursu KANGUR

Przedziały wyników dla konkursu FOX


« Poprzednia          Następna »

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

35264796