Wstecz

Dalej

Konferencje jesienne    26.06.2013


Szanowni Państwo!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

zapraszają Dyrektorów, Nauczycieli, Wychowawców, Pedagogów, Psychologów szkolnych wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

do udziału w KONFERENCJACH METODYCZNYCH

zaplanowanych na 31 sierpnia 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Koninie (OSIEDLE CHORZEŃ)

pod hasłem DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

Tematyka konferencji:
  • Diagnostyka i ewaluacja - różnice i podobieństwa.
  • Autoewaluacja pracy nauczyciela a ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły.
  • Diagnozowanie osiągnięć uczniów na poszczególnych przedmiotach nauczania.
  • Podstawowe informacje dotyczące pracy w roku szkolnym 2013/2014.
  • Oferta doskonalenia na rok szkolny 2013/14.
Serdecznie zapraszamy !!!

Zobacz/pobierz harmonogram konferencji


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4651