Wstecz

Dalej

Studia podyplomowe dla nauczycieli    22.06.2013
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy zapraszają na studia podyplomowe o kierunkach:
  • Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych
  • Dysleksja rozwojowa i terapia pedagogiczna
  • Pedagog szkolny, moderator procesu wychowawczego, mediator, coach
  • Terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym z ADHD)
  • Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie
  • Kuratela sądowa
(Wykaz realizowanych kiernunków znajduje się na stronie www.podyplomowe.kpsw.edu.pl/index.php?a=kierunki_konin,
natomiast na podstronie www.podyplomowe.kpsw.edu.pl/index.php?a=dla_nauczycieli można zasięgnąć bliższych informacji dotyczących poszczególnych kierunków studiów.)

Aby zgłosić się na studia, należy ze strony internetowej uczelni - Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy www.kpsw.edu.pl, z zakładki “Studia Podyplomowe/Rekrutacja” pobrać podanie, wypełnić i wysłać wraz z załącznikami oraz dowodem opłaty rekrutacyjnej do Bydgoszczy pod wskazanym adresem (tutaj przejdziesz do zakładki “Rekrutacja” www.podyplomowe.kpsw.edu.pl/index.php?a=rekrutacja).

Dokładny regulamin studiów znajduje się na stronie uczelni.

Studia w Koninie zostaną uruchomione, jeśli na dany kierunek zgłosi się co najmniej 15 osób.

Studia trzysemestralne - tak jak dwusemestralne - trwają rok, przy czym dwa semestry (1. i 3.) odbywają się w systemie niestacjonarnym, a semestr 2. w systemie stacjonarnym (w okresie ferii zimowych).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w sekretariacie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, tel. 63 242 23 32, cdn@cdnkonin.pl


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4648