Wstecz

Dalej

Szkolenie grantowe “Nowatorskie formy pracy…”    22.06.2013
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na szkolenie w ramach grantów edukacyjnych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla części nr 2.

Temat: Nowatorskie formy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej

(zgodnie ze specyfikacją, szkolenie zrealizowane zostanie w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu; zgłoszenia na szkolenie kierować należy do ODN w Poznaniu)

Adresat: nauczyciele szkół podstawowych

Forma: szkolenie z częścią warsztatową

Treści:
  • potrzeby i zadania rozwojowe dziecka;
  • nowatorskie formy pracy świetlicy na tle form tradycyjnych. Dobre praktyki w zakresie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych;
  • opracowanie przykładowego scenariusza zajęć z wykorzystaniem wybranych form pracy (zajęcia dydaktyczne, ruchowe, przyrodnicze, plastyczne, umuzykalniające, artystyczne).
Liczba godzin: 6

Termin zajęć: I grupa: 5 X 2013, godz. 9.00-14.00   II grupa: 26 X 2013, godz. 9.00-14.00

Miejsce: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

Kierownik projektu: Joanna Suchecka (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie)

Osoba odpowiedzialna za realizację w Poznaniu: Justyna Szychowiak (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu)

Odpłatność uczestnika: 9 zł


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4652