Wstecz

Dalej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół
oraz Szkolni Koordynatorzy
konkursów Kangur i Fox!


Dostępne są już wyniki tegorocznych edycji konkursów. Szkolni koordynatorzy konkursów mają dostęp do wyników po zalogowaniu się na konto konkursowe. Wyniki konkursów zostały sklasyfikowane według skali staninowej.

Uroczystość podsumowania konkursów odbędzie się w dniu 9 czerwca 2015 r. w auli im. ks. Jerzego Popiełuszki przy Kościele Parafialnym w Koninie (ul. Maksymiliana M. Kolbe 2):
 • od godz. 09:30 dla powiatów kolskiego, słupeckiego i tureckiego;
 • od godz. 12:00 dla miasta Konina i powiatu konińskiego.
Na uroczystość zapraszamy tych uczestników, którzy uzyskali tytuł laureata, wynik bardzo dobry lub wyróżnienie w konkursie Kangur oraz tytuł laureata, wynik bardzo dobry lub dobry w konkursie FOX. Serdecznie zapraszamy opiekunów, szkolnych organizatorów konkursów, dyrektorów szkół, rodziców, sympatyków konkursu.

Przedziały punktowe konkursu KANGUR dla rejonu konińskiego

Staniny dla konkursu FOX

Zapraszamy wszystkich młodych recytatorów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału

w XIII Konkursie Recytatorskim “Wielkopolska w poezji”.

Termin przesyłania zgłoszeń na tegoroczną edycję konkursu upływa 3 kwietnia 2015 roku.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:
 • eliminacje - organizowane w szkołach; wyłaniają kilku laureatów - reprezentantów szkoły w finale; przeprowadzane są do 31 marca 2015 r.;
 • finał - realizowany w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie (ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 3) w dniu 11 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00.

Regulamin konkursu i karta uczestnictwa

Konkurs fotograficzny    5.02.2015
Zapraszamy uczniów miasta Konina i powiatu konińskiego do udziału w regionalnym konkursie fotograficznym

“Tu się uczę – moja szkoła w obiektywie”.

Termin nadsyłania prac konkursowych do 30 marca 2015 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień/maj 2015 r.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Języka Angielskiego!

Zapraszamy do udziału

w XV Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX,

który odbędzie się 3 marca 2015 r., początek - w godz. 8:00-8:30

Tak jak w roku ubiegłym zgłoszenia uczestników należy dokonać poprzez elektroniczny system rejestracji uczestników i zarządzania przebiegiem edycji konkursu. W celu dokonania rejestracji szkoły (jeśli szkoła nie była zarejestrowana w roku ubiegłym) i zgłoszenia uczestników należy założyć konto szkoły korzystając ze strony internetowej www.fox.wombb.edu.pl.

W razie problemów z logowaniem prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem regionalnym konkursu: Justyna Ziomek, tel. 63 245 75 20, wew. 221.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, za którego zostanie uiszczona opłata konkursowa w wysokości 8 zł.
Zgłoszenia uczestników należy dokonać do 15 stycznia 2015 r. Po tym terminie nie będzie możliwości zarejestrowania szkoły i zgłoszenia uczestników, gdyż elektroniczny system rejestracji nie będzie aktywny.

Serdecznie zapraszamy do udziału tegorocznej edycji konkursu.

Regulamin konkursu

Instrukcja elektronicznej rejestracji

Plakat konkursowy

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

zapraszają młodych poetów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatów konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego do udziału w …

XXIII Konińskim Konkursie Poetyckim im. Bogusława Janiszewskiego “Poezja młoda – poezja nowa”.

Warunki uczestnictwa:
 • w konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych regionu konińskiego;
 • należy nadesłać 3 autorskie wiersze (maszynopis w 3 egzemplarzach); każdy tekst podpisany godłem (pseudonimem); w oddzielnej kopercie oznaczonej tym samym godłem: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu, szkoła, klasa, e-mail;
 • przysłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • termin nadsyłania tekstów: do 31 stycznia 2015 r.;
 • planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu: 24 marca 2015 r.;
Wiersze prosimy przesyłać pod adresem:
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3 D
tel. 63 243-86-24, e-mail: mdkkonin@konet.pl

Odpowiedzialni za Konkurs:
mgr Jarosław Sparażyński (MDK),
dr Zbigniew Budny (CDN).
 • Zastrzegamy sobie prawo rozstrzygania spraw nieujętych w regulaminie.
 • Nadesłanych prac nie zwracamy.
 • Wyróżnione wiersze zostaną wydrukowane w okolicznościowym tomiku.
Szczegółowy regulamin na stronie: www.mdkkonin.pl.

Konkurs jest objęty patronatem Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu.

Plakat konkursowy

Regulamin konkursu

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

zapraszają młodych poetów regionu konińskiego
ze szkół podstawowych do udziału w …

XXIV Konińskim Konkursie Poezji Dziecięcej

Warunki uczestnictwa:
 • mogą brać uczniowie szkół podstawowych regionu konińskiego;
 • należy nadesłać nie więcej niż 3 autorskie wiersze (maszynopis w 3 egzemplarzach);
 • każdy tekst podpisany: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu, szkoła, klasa;
 • przysłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • termin nadsyłania tekstów: do 31 stycznia 2015 r.;
 • planowany termin rozstrzygnięcia: 24 marca 2015 r.
Nasz adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3 D, tel. 63 243-86-24, e-mail: mdkkonin@konet.pl

Odpowiedzialni za Konkurs: mgr Jarosław Sparażyński (MDK), dr Zbigniew Budny (CDN).
 • Zastrzegamy sobie prawo rozstrzygania spraw nieujętych w regulaminie.
 • Nadesłanych prac nie zwracamy.
 • Wyróżnione wiersze zostaną wydrukowane w okolicznościowym tomiku.

(Pełny tekst regulaminu i formularz “zgody na przetwarzanie danych osobowych” na www.mdkkonin.pl.)

Plakat konkursowy

Regulamin konkursu

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Matematyki
zapraszamy do udziału

w XXIV Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2015,

który odbędzie się 19 marca 2015 r., początek godz. 9:00.

Zgłoszenia uczestników należy dokonać poprzez elektroniczny system rejestracji uczestników i zarządzania przebiegiem edycji konkursu. W celu dokonania rejestracji szkoły i zgłoszenia uczestników należy korzystać ze strony internetowej www.kangur-mat.pl.

Testy konkursowe w tej edycji konkursu będą do odbioru w Koninie i w naszych filiach w Kole, Słupcy i Turku.

KONIN - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14,
tel. (63) 2456195
e-mail: cdn@cdnkonin.pl

KOŁO - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Kole
Koło 62-600, ul. Toruńska 60
tel. (63) 2721261
e-mail: kolo@cdnkonin.pl

SŁUPCA - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie FILIA W SŁUPCY
62-400 Słupca, ul. Mickiewicza 24
tel. (63) 2751543
e-mail: slupca@cdnkonin.pl

TUREK - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Turku
62-700 Turek, al. Piłsudskiego 1
tel. (63) 2784940
e-mail: turek@cdnkonin.pl

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, za którego zostanie uiszczona opłata konkursowa w wysokości 8 zł na konto Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie:

Bank Pocztowy Konin 10 1320 1016 2783 6075 2000 0004.

Zgłoszenia uczestników należy dokonać do 15 stycznia 2015 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV edycji konkursu.

Plakat konkursowy

Regulamin konkursu


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

73890