Wstecz

Dalej

XXIII Koniński Konkurs Poetycki “Poezja młoda – poezja nowa”    7.12.2014
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

zapraszają młodych poetów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatów konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego do udziału w …

XXIII Konińskim Konkursie Poetyckim im. Bogusława Janiszewskiego “Poezja młoda – poezja nowa”.

Warunki uczestnictwa:
  • w konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych regionu konińskiego;
  • należy nadesłać 3 autorskie wiersze (maszynopis w 3 egzemplarzach); każdy tekst podpisany godłem (pseudonimem); w oddzielnej kopercie oznaczonej tym samym godłem: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu, szkoła, klasa, e-mail;
  • przysłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • termin nadsyłania tekstów: do 31 stycznia 2015 r.;
  • planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu: 24 marca 2015 r.;
Wiersze prosimy przesyłać pod adresem:
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3 D
tel. 63 243-86-24, e-mail: mdkkonin@konet.pl

Odpowiedzialni za Konkurs:
mgr Jarosław Sparażyński (MDK),
dr Zbigniew Budny (CDN).
  • Zastrzegamy sobie prawo rozstrzygania spraw nieujętych w regulaminie.
  • Nadesłanych prac nie zwracamy.
  • Wyróżnione wiersze zostaną wydrukowane w okolicznościowym tomiku.
Szczegółowy regulamin na stronie: www.mdkkonin.pl.

Konkurs jest objęty patronatem Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu.

Plakat konkursowy

Regulamin konkursu


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4633