Wstecz

Dalej

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie serdecznie zaprasza do udziału

w konkursie czytania ze zrozumieniem dla uczniów klas III szkół podstawowych
Czytam, rozumiem, wiem


Cele
 • wspomaganie (doskonalenie) czytania jako umiejętności rozmieniania, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy;
 • przygotowanie do kontynuowania nauki w klasach IV-VI szkoły podstawowej;
 • Rozwijanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;
 • promowanie uzdolnionych uczniów.
Założenia programowe
 • W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie klas trzecich szkół podstawowych z powiatów kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego.
 • Każdy uczestnik otrzymuje tekst do czytania ze zrozumieniem wraz z arkuszem pytań do uzupełnienia, który jest podstawą do wyłonienia laureatów.
 • Laureaci konkursów wewnątrzszkolnych (lub gminnych) są zgłaszani przez nauczycieli do konkursów powiatowych.
 • Laureaci konkursów powiatowych są kwalifikowani do konkursu międzypowiatowego.
Zasady organizacyjne

Konkurs przebiega w dwóch etapach:
 • powiatowy - laureaci konkursów wewnątrzszkolnych;
 • międzypowiatowy - laureaci konkursów powiatowych.
Terminy i miejsca zawodów w etapie powiatowym:

Powiat kolski: 25 IV 2013 r., godz. 9.00, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole.
Zgłoszenia do doradcy metodycznego Anny Murawiec.

Powiat słupecki: 26 IV 2013 r., godz. 12.00, Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupcy.
Zgłoszenia do doradcy metodycznego Lidii Drop.

Powiat turecki: 26 IV 2013 r.
Zgłoszenia do doradcy metodycznego Elżbiety Frasunkiewicz.

Powiat koniński: 24 IV 2013 r., godz. 12.00.
Zgłoszenia w sekretariacie CDN w Koninie.

Etap międzypowiatowy konkursu:

06 V 2013 r., godz. 12.00, CDN Konin, ul. Sosnowa 14
Zgłoszenia uczniów na ten etap proszę składać do sekretariatu CDN w Koninie.

Regulamin konkursu

XI Konkurs Recytatorski
“Wielkopolska w poezji”


Informujemy wszystkich młodych recytatorów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz ich opiekunów, że termin przesyłania zgłoszeń na tegoroczną edycję konkursu upływa 31 maja 2013 roku.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w turnieju.

Organizatorzy

Regulamin konkursu i wzór zgłoszenia

Konkursy dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Roku Powstania Styczniowego!

Oddając hołd poświęceniu i ofierze uczestników powstania, którego 150. rocznica wybuchu przypada w bieżącym roku, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. To doskonała okazja, aby wydarzenia tamtego czasu, jakie rozegrały się na ziemi konińskiej, przybliżyć młodzieży szkolnej. Dlatego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Towarzystwo Samorządowe w Koninie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie proponują uczniom oraz nauczycielom wszystkich typów szkół i placówek oświatowych uczestnictwo w różnych konkursach upamiętniających heroizm powstańców. Uczniów najserdeczniej zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym “Śladami powstania styczniowego”, natomiast nauczycieli zachęcamy do opracowania scenariusza działań dydaktycznych i wychowawczych w ramach konkursu “Wielka historia w mojej małej ojczyźnie. Szkolna recepcja zrywu powstańczego roku 1863 na ziemi konińskiej”.

Regulaminy obu konkursów można pobrać poniżej.

Regulamin konkursu plastycznego “Śladami powstania styczniowego” część 1.

Regulamin konkursu plastycznego “Śladami powstania styczniowego” część 2.

Regulamin konkursu “Wielka historia w mojej małej ojczyźnie. Szkolna recepcja zrywu powstańczego roku 1863 na ziemi konińskiej”

Konkursy dla uczniów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Roku Powstania Styczniowego!

Oddając hołd poświęceniu i ofierze uczestników powstania, którego 150. rocznica wybuchu przypada w bieżącym roku, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. To doskonała okazja, aby wydarzenia tamtego czasu, jakie rozegrały się na ziemi konińskiej, przybliżyć młodzieży szkolnej. Dlatego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Towarzystwo Samorządowe w Koninie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie proponują uczniom oraz nauczycielom wszystkich typów szkół i placówek oświatowych uczestnictwo w różnych konkursach upamiętniających heroizm powstańców.

Uczniów najserdeczniej zapraszamy do wzięcia udziału w następujących konkursach:
 • Historyczny konkurs badawczy “Regionalny leksykon powstania styczniowego”,
 • Konkurs na eseistyczną refleksję nt. “Czy jako młody człowiek wziąłbym udział w powstaniu styczniowym?”,
 • Konkurs na plakat “150. Rocznica Powstania Styczniowego”;
natomiast nauczycieli zachęcamy do opracowania scenariusza działań dydaktycznych i wychowawczych w ramach konkursu “Wielka historia w mojej małej ojczyźnie. Szkolna recepcja zrywu powstańczego roku 1863 na ziemi konińskiej”.

Regulaminy konkursów można pobrać poniżej.

Regulamin konkursu badawczego “Regionalny leksykon powstania styczniowego”

Regulamin konkursu na eseistyczną refleksję nt. “Czy jako młody człowiek wziąłbym udział w powstaniu styczniowym?”

Regulamin konkursu na plakat “150. Rocznica Powstania Styczniowego” część 1.

Regulamin konkursu na plakat “150. Rocznica Powstania Styczniowego” część 2.

Regulamin konkursu “Wielka historia w mojej małej ojczyźnie. Szkolna recepcja zrywu powstańczego roku 1863 na ziemi konińskiej”

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Języka Angielskiego
zapraszamy do udziału

w XIII Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX,

który odbędzie się 26 lutego 2013 r., początek godz. 8:00-8:30.

Tak jak w roku ubiegłym zgłoszenia uczestników należy dokonać poprzez elektroniczny system rejestracji uczestników i zarządzania przebiegiem edycji konkursu. W celu dokonania rejestracji szkoły (jeśli szkoła nie była zarejestrowana w roku ubiegłym) i zgłoszenia uczestników należy założyć konto szkoły korzystając ze strony internetowej http://www.fox.wombb.edu.pl.

W razie problemów z logowaniem prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem regionalnym konkursu Justyną Ziomek, tel. 63 242 23 32, wew. 212.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, za którego zostanie uiszczona opłata konkursowa w wysokości 8 zł na nowe konto Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Bank Pocztowy S.A. 10 1320 1016 2783 6075 2000 0004. Zgłoszenia uczestników należy dokonać do 10 stycznia. Po tym terminie nie będzie możliwości zarejestrowania szkoły i zgłoszenia uczestników, gdyż elektroniczny system rejestracji nie będzie aktywny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu. Prosimy o przestrzeganie terminów podanych w szczegółowym Regulaminie konkursu.

Instrukcja elektronicznej rejestracji

Regulamin konkursu

Formularz zamówienia książek

Plakat konkursowy

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Matematyki
zapraszamy do udziału

w XXII Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2013,

który odbędzie się 21 marca 2013 r., początek godz. 9:00.

Zgłoszenia uczestników należy dokonać poprzez elektroniczny system rejestracji uczestników i zarządzania przebiegiem edycji konkursu. W celu dokonania rejestracji szkoły i zgłoszenia uczestników należy korzystać ze strony internetowej www.kangur-mat.pl.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, za którego zostanie uiszczona opłata konkursowa w wysokości 8 zł na nowe konto Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie: 10 1320 1016 2783 6075 2000 0004 (Bank Pocztowy S.A.). Zgłoszenia uczestników należy dokonać do 18 stycznia 2012 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu.

Plakat konkursowy

Regulamin konkursu

Przedziały wyników konkursu

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

98330