Wstecz

Dalej

Konkurs czytania ze zrozumieniem    15.04.2013
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie serdecznie zaprasza do udziału

w konkursie czytania ze zrozumieniem dla uczniów klas III szkół podstawowych
Czytam, rozumiem, wiem


Cele
  • wspomaganie (doskonalenie) czytania jako umiejętności rozmieniania, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy;
  • przygotowanie do kontynuowania nauki w klasach IV-VI szkoły podstawowej;
  • Rozwijanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;
  • promowanie uzdolnionych uczniów.
Założenia programowe
  • W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie klas trzecich szkół podstawowych z powiatów kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego.
  • Każdy uczestnik otrzymuje tekst do czytania ze zrozumieniem wraz z arkuszem pytań do uzupełnienia, który jest podstawą do wyłonienia laureatów.
  • Laureaci konkursów wewnątrzszkolnych (lub gminnych) są zgłaszani przez nauczycieli do konkursów powiatowych.
  • Laureaci konkursów powiatowych są kwalifikowani do konkursu międzypowiatowego.
Zasady organizacyjne

Konkurs przebiega w dwóch etapach:
  • powiatowy - laureaci konkursów wewnątrzszkolnych;
  • międzypowiatowy - laureaci konkursów powiatowych.
Terminy i miejsca zawodów w etapie powiatowym:

Powiat kolski: 25 IV 2013 r., godz. 9.00, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole.
Zgłoszenia do doradcy metodycznego Anny Murawiec.

Powiat słupecki: 26 IV 2013 r., godz. 12.00, Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupcy.
Zgłoszenia do doradcy metodycznego Lidii Drop.

Powiat turecki: 26 IV 2013 r.
Zgłoszenia do doradcy metodycznego Elżbiety Frasunkiewicz.

Powiat koniński: 24 IV 2013 r., godz. 12.00.
Zgłoszenia w sekretariacie CDN w Koninie.

Etap międzypowiatowy konkursu:

06 V 2013 r., godz. 12.00, CDN Konin, ul. Sosnowa 14
Zgłoszenia uczniów na ten etap proszę składać do sekretariatu CDN w Koninie.

Regulamin konkursu


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4660