Wstecz

Dalej

→ MATERIAŁY EDUKACYJNE
   
Pakiet artykułów: zdrowie, neurobiologia, neurodydaktyka, pedagog szkolny    21.03.2020
Tytuły:
  • “Edukacyjne konteksty zdrowia. O trudnościach definicyjnych zdrowia i kształtowaniu pojmowania jego wartości”
  • “Imperatyw neurobiologiczny z perspektywy dydaktyki. – Ku ciągłemu rozwojowi (homo addiscens) –”
  • “Od imperatywu neurobiologicznego do neurodydaktyki (teoria i praktyka dydaktyczna w świetle wskazań neurodydaktyki na przykładzie badań własnych)”
  • “Neurodydaktyka. Szansa czy złudzenie?”
  • “Pedagog szkolny (kierunek, oczekiwania, perspektywy)”
  Autor: Robert Bielecki (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)


Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, rodzice, uczniowie szkół ponadpodstawowych, zainteresowane tematem osoby
Rodzaj materiału: tekst-artykuł (5 szt.)

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

35268807