Wstecz

Dalej

Scenariusze lekcji dotyczących COVID-19    28.10.2022
Scenariusze lekcji dotyczących COVID-19
Szanowni Państwo,
informujemy, że dostępne są scenariusze edukacyjne dotyczące upowszechniania informacji o COVID-19.
Scenariusze stanowią jeden z elementów projektu “REGIONAL COVID-HUB”. Beneficjentem projektu jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
Scenariusze edukacyjne są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego i zostały przygotowane przez zespoły eksperckie jako materiały pomocnicze dla nauczycieli lekcji biologii oraz materiały wspierające lekcje wychowawcze w zakresie COVID-19:
  • scenariusz “Szczepienia ochronne” → pobierz
  • scenariusz “Wirus, wariant, szczep” → pobierz
  • scenariusz “Odporność, profilaktyka, szczepionka” → pobierz
Scenariusze można także pobrać ze strony internetowej https://wlkp.covidhub.pl/edukacja/.

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4520