Wstecz

Dalej

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2011/2012
Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2011/2012

Pobierz informator z ofertą

oraz

Prosimy o zapoznanie się z ofertą uzupełniającą

Pobierz ofertą uzupełniającąPobierz formularz karty zgłoszenia
Szkolenia nauczycieli rad pedagogicznych
Tematy szkoleń nauczycieli rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych:
 • B/1 Ewaluacja w szkole
 • B/2 Ewaluacja wewnętrzna istotnym narzędziem poprawy jakości pracy szkoły/placówki
 • B/3 Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu pracy szkoły
 • B/4 Procedury przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
 • B/5 Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia efektywności nauczania
 • B/6 Pożądane efekty kształcenia a dobór metod nauczania
 • B/7 Jak rozbudzić w uczniu chęć zdobywania wiedzy, czyli metody aktywizujące w procesie nauczania
 • B/8 Ocenianie kształtujące
 • B/9 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • B/10 Systemowe wspieranie ucznia zdolnego w szkole
 • B/11 Program W kręgu uśmiechu
 • B/12 Jak pomóc dziecku w nauce w domu?
 • B/13 Współpraca szkoły/placówki z rodzicami
 • B/14 Mobbing w szkole jako forma przemocy
 • B/15 Wybrane aspekty etyki zawodowej nauczyciela
 • B/16 Rozwój i awans zawodowy nauczycieli
 • B/17 Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu nauczycieli?
 • B/18 Edukacja medialna na zajęciach z różnych przedmiotów w szkole
 • B/19 Jak wykorzystać etnografię i historię regionu w nauczaniu?
 • B/20 Analiza kompetencji kluczowych Parlamentu Europejskiego w procesie uczenia się przez całe życie
 • B/21 Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych
 • B/22 Organizacja wycieczek szkolnych
 • B/23 Tworzenie systemu doradztwa zawodowego - sposoby motywowania uczniów do planowania własnego rozwoju
 • B/24 Ceremoniał szkolny
 • B/25 Savoir-vivre w szkole i nie tylko - czyli kultura ucznia na co dzień
(Szkoły mogą zgłaszać zapotrzebowanie na szkolenia o innej tematyce.)

Pobierz formularz karty zgłoszenia rady pedagogicznej

Wyjazdowe rady pedagogiczne: Ośrodek organizuje także wyjazdowe szkolenia rad pedagogicznych prowadzone w Ośrodku Szkoleniowym w Wąsoszach.

Zalety wyjazdowej rady pedagogicznej:
 • większa efektywność szkolenia,
 • pogłębiona integracja grona pedagogicznego,
 • efekt "twórczego oddalenia" - nabranie dystansu do problemów szkoły.
Zapewniamy na życzenie szkoły dodatkowe elementy szkolenia integrujące grono, na przykład:
 • wieczorne sesje integracyjno-relaksacyjne,
 • poranne rozgrzewki twórcze,
 • ogniska, kuligi, gry terenowe oraz wiele innych atrakcji do ustalenia.

Zasady organizacji szkoleń rad pedagogicznych:
 • Termin i miejsce: do uzgodnienia po dokonaniu zgłoszenia.
 • Czas trwania zajęć: od 4 do 8 godzin w zależności od tematyki kursu.
 • Liczebność grup: formy prowadzone metodami warsztatowymi - grupa może liczyć maksymalnie 30 osób; formy prowadzone metodami wykładowymi z elementami metod warsztatowych - grupa może liczyć do 50 osób.
 • Materiały: jeden komplet materiałów dla placówki (zespołu nauczycieli uczestniczących w szkoleniu).
 • Zaświadczenia: każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.
 • Zgłoszenia: należy kierować pod adresem - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 7.
 • Informacji szczegółowych dotyczących organizacji szkolenia i odpłatności udziela Biuro Obsługi Nauczycieli - tel. 063 242 23 32, 063 245 61 95.

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

35264722