Wstecz

Dalej

→ ARCHIWUM
Szanowni Państwo,

zapraszamy na seminarium on-line

“Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – kierunek dla edukacji”.

Seminarium dedykowane jest wyłącznie dla dyrektorów szkół (niezależnie od typu szkoły).

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Seminarium odbędzie się 19 października 2022 r. (w godz. 10:00-13:00) przy użyciu platformy Google Meet – link do seminarium zostanie przesłany uczestnikom przed seminarium.

Szanowni Państwo,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej zapraszamy na bezpłatną konferencję

“Nasze inspiracje, Twoje realizacje”,

która odbędzie się on-line, 11 października 2022 r. w godz. 15.00-18.15.

Konferencja jest efektem współpracy między Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu i Poznaniu oraz Centrami Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Lesznie i Pile. Spotkanie składa się z części wykładowej i warsztatowej. Mamy nadzieję, że zaproponowane tematy pozwolą Państwu poszerzyć wiedzę i wykorzystać ją w pracy z uczniami.

Plan konferencji oraz rejestracja są dostępne na stronie ODN w Poznaniu ⇒ tutaj

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Korzystając z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej chciałabym Państwu serdecznie podziękować za współpracę oraz życzyć Państwu zdrowia, niewyczerpanych pokładów dobrej energii i wytrwałości, byście mogli Państwo realizować zamierzone cele, czerpać satysfakcję z pracy w szkole, a prywatnie spełniać swoje marzenia!

Zapraszam serdecznie w imieniu wszystkich ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli!

Ksenia Herbst-Buchwald
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w akcji “BohaterON w Twojej Szkole”, która jest częścią ogólnopolskiej kampanii upamiętniającej uczestników Powstania Warszawskiego, a także promocją postaw patriotycznych i popularyzowaniem historii Polski XX wieku.

Organizatorami akcji są trzy fundacje (wymienione w regulaminie projektu). Akcja realizowana jest pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

W ramach sześciu edycji kampanii Polacy z kraju i zagranicy wysłali do Powstańców Warszawskich ponad milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy kartek i listów z życzeniami.

W akcji wysyłania życzeń do Powstańców Warszawskich mogą wziąć udział przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, drużyny harcerskie, hufce pracy oraz inne placówki edukacyjne.

Rekrutacja do udziału w akcji trwa do 2 października 2022 r. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza uczestnictwa dostępnego na stronie internetowej https://bohateronwtwojejszkole.pl/zglos-placowke#.

W tegorocznej edycji projektu BohaterON w Twojej Szkole tradycyjne kartki-laurki wykonywane przez uczniów zastąpiły wpisy na portalu https://dumnizpowstancow.pl/ – nowym, wirtualnymi miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w kolejnej edycji

“Konkursu Recytatorskiego #Pan Tadeusz”

dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Liderem przedsięwzięcia jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

W finale konkursu wezmą udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z rejonu działania wszystkich ośrodków doskonalenia nauczycieli podległych Departamentowi Eudukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (Leszno, Poznań, Konin, Kalisz i Piła).

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie jest organizatorem półfinału, który odbędzie się 24 października 2022 r. od godz. 10.00 w siedzibie CDN w Koninie, ul. Sosnowa 14, sala 208.

Szanowni Państwo,

Klub Dyrektora zaprasza dyrektorów szkół i placówek na spotkanie z ekspertem ds. prawa oświatowego – panem Leszkiem Zaleśnym.

Temat spotkania: “Stan prawa oświatowego na starcie roku szkolnego 2022/2023” (M/2)

Termin: 29 września 2022 r., godz. 9.00-12.00

Miejsce: CDN w Koninie, Konin, ul. Sosnowa 14, sala 208.

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki “Spójrz Inaczej” zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w formie stacjonarnej:

“Program »Spójrz Inaczej« podstawą długofalowych działań wychowawczych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”.

Szkolenie z dotacji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2022 Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki “Spójrz Inaczej” proponuje udział w 55 godz. warsztacie przygotowującym do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach IV-VI według rekomendowanego programu profilaktyczno-wychowawczego “Spójrz Inaczej”. Do udziału w szkoleniu zapraszamy także nauczycieli uczących w klasach VII-VIII.

Celem Programu jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje. Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi, podejmowania decyzji, w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Szkolenie zaplanowano na 24-27 września 2022 r. (cz. I) oraz 8-9 października 2022 r. (cz. II).


« Poprzednia          Następna »

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4575